Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Ruská Nová Ves, okres Prešov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
156 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
156 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Ruská Nová Ves
Katastrálne územie:
Ruská Nová Ves
Ulica:
 Ruská Nová Ves č. 37

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

Mgr. Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

  1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Ruská Nová Ves, katastrálne územie: Ruská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 30, a to konkrétne:
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 60/1 o výmere 683 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 60/2 o výmere 101 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“),  

 

  1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Ruská Nová Ves, katastrálne územie: Ruská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 938, a to konkrétne:
  • rod. dom so súpisným číslom 37 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 60/2 o výmere 101 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 37, k.ú. Ruská Nová Ves

Ide o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce. Rodinný dom je realizovaný ako jednopodlažný s obytným podkrovím a čiastočným podpivničením do ½ zastavanej plochy. Do užívania bol daný v roku 2006.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP tvorí: garáž, sklad.

Zastavaná plocha 1. PP je 46,57 m2.

1. NP tvorí: zádverie s chodbou, dve izby, kúpeľňa s WC, závetrie, kuchyňa s jedálňou, schodisko do podkrovia.

Zastavaná plocha 1. NP je 109,23 m2.

Podkrovie tvorí: chodba, dve izby s východom na balkón, dve izby s východom na loggiu, kúpeľňa s WC, kotolňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 109,23 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu sa predpokladajú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo podzemného podlažia je z monolitického betónu, murivo nadzemného podlažia a podkrovia je murované z tehál Porotherm hrúbky 40-50 cm. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1. PP a 1. NP sa predpokladá železobetónový s rovným podhľadom a nad podkrovím drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody ELI, pričom v 1. NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. V suteréne, v 1. NP a v podkroví je svetelný rozvod 220 V. Strecha rodinného domu je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vykurovanie rodinného domu je navrhované ako ústredné teplovodné s  panelovými plechovými radiátormi plynovým kondenzačným kotlom. Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom umiestneným v kotolni v podkroví rodinného domu v kombinácii s kotlom. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod zemného plynu. Okná a dvere sú plastové doplnené hliníkovými žalúziami. Rozvod vody v rodinnom dome je zrealizovaný z PVC potrubia studenej a teplej vody z verejného vodovodu. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia a je zaústená do vlastnej žumpy. Parapety sú z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Dvere v rodinnom dome sú dyhované plné a presklené na báze dreva, pričom sú vložené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere do rodinného domu sú plastové EURO s celoobvodovým kovaním s presklením. V prízemí je umiestnená kúpeľňa vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. Steny kúpeľne s WC sú s povrchovou úpravou z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví sa nachádza druhá kúpeľňa vybavená plastovou rohovou vaňou, umývadlom a závesným WC. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V prízemí rodinného domu je zrealizovaná kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom s kuchynskou stojankovou zmiešavacou batériou. Za kuchynskou linkou je zrealizovaný obklad steny z keramického obkladu. Povrchové úpravy podláh obytných miestností sú drevené a plávajúce laminátové. Povrchové úpravy podláh príslušenstva sú z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Altánok

Je drevenej konštrukcie a nachádza sa v zadnej časti dvora. Vybudovaný bol v roku 2016.

Zastavaná plocha altánku je 16,80 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.