Dražba 4-izbového bytu v Bratislave na Račianskej ulici! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.12.2020 11:00
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
27.11.2020 10:45
Druhá obhliadka:
07.12.2020 10:45
Najnižšie podanie:
155 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
155 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Nové Mesto
Ulica:
Račianska 1526/79

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava III, obec: BA-m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2896, a to konkrétne:

  • byt č. 34 nachádzajúci sa na 5.p. bytového domu Račianska 79 so súpisným číslom 1526, vchod: Račianska 79 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 12142/2 o výmere 478 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6962/388228 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

4 – izbový byt č. 34, 5.p., vchod Račianska 79

Predmet dražby sa nachádza na 5. poschodí bytového domu, vchod Račianska 79. Bytový dom má 12 nadzemných podlaží. Na každom podlaží sa nachádza 6 bytov. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1963. V dostupnej blízkosti sa nachádzajú obchodné centrá POLUS, CENTRAL a Račianske mýto. V okolí sú bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením a nebytové stavby pre dopravu, školstvo, zdravotníctvo a šport so štandardným vybavením.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 34 pozostáva zo štyroch izieb, predsiene, kuchyne, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha aj loggia.

Celková podlahová plocha bytu č. 34 je 71,69 m2 (bez výmery loggie o veľkosti cca 3 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Zvislé konštrukcie bytového domu sú panelové plošné. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vchodové dvere sú oceľové presklené. Väčšina bytov v bytovom dome má vymenené okná za plastové. Schody sú železobetónové s povrchom z terazza. Bytový dom je opatrený bleskozvodom. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené náterom. Podlahy v spoločných priestoroch sú prevažne terazzo. Dom je vybavený dvoma výťahmi. Bytový dom prešiel postupne rekonštrukciou viacerých prvkov a to: rekonštrukciou strechy v roku 2012, zateplením fasády a loggií v roku 2013, výmenou ležatých rozvodov v suteréne v roku 2013, hydraulickým vyregulovaním sústavy v roku 2015, výmenou stúpačiek SV, TV a cirkulácie, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky v roku 2015, výmenou vchodovej brány a domových telefónov v roku 2016, rekonštrukciou elektroinštalácie v spoločných priestoroch v roku 2020, rekonštrukciou výťahov v roku 2020, rekonštrukciou interiéru vrátane schodiska v roku 2020 a rekonštrukciou kamerového systém v roku 2020.

 

Byt

Predmet dražby je po kompletnej rekonštrukcii. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria drevené parkety a plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva a nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou. Steny a stropy sú upravené stierkovými omietkami, v kúpeľni, na WC a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad stien. Bytové jadro je murované. Súčasťou kúpeľne je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vodovodné batérie sú pákové. WC je so splachovacou nádržkou kombi. Okná v byte sú plastové. Dvere sú hladké plné a čiastočne presklené. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. V byte je rozvod plynu, studenej a teplej vody a kanalizácie. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové vykurovacie panely, inštalované sú tu merače tepla. V predsieni sa nachádzajú vstavané skrine.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.