Opakovaná dražba rodinného domu v Krupine! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.06.2021 10:00
Miesto dražby:
spoločenská sála na 1. poschodí objektu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
12.05.2021 10:00
Druhá obhliadka:
27.05.2021 10:00
Najnižšie podanie:
84 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
113 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Krupina
Obec:
Krupina
Katastrálne územie:
Krupina
Ulica:
Sencovka 12
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Krupina, obec: Krupina, katastrálne územie: Krupina, zapísané v evidencii Okresného úradu Krupina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1712, a to konkrétne:

  • rodinný dom-rozostavaná stavba so súpisným číslom 950 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 259/4 o výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 259/4 o výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 259/23 o výmere 488 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 950, kat. územie Krupina

Jedná sa o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Do užívania bol daný v roku 1985.  Začiatok vykonania čiastočnej rekonštrukcie sa predpokladá na rok 2013.

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP tvorí: garáž, práčovňa, pivnica, kotolňa.

Zastavaná plocha 1. PP je 92,70 m2.

1. NP tvorí: vstupná plocha, obývacia izba, kúpeľňa-WC, špajza, kuchyňa, sklad.

Zastavaná plocha 1. NP je 134,70 m2.

2. NP tvorí: dva balkóny, obývacia izba, kúpeľňa-WC, tri izby, loggia.

Zastavaná plocha 2. NP je 134,70 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na betónových základoch s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu, v 1. NP a 2. NP sú murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie vo všetkých podlažiach sú tehlové. Stropy vo všetkých podlažiach sú keramické s rovným podhľadom. Schodisko v 1. PP je kovové a v 1. NP je z tvrdého dreva z červeného smreku. Plochá strecha je dvojplášťová s krytinou na plochých strechách z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkované plechu. Úprava vonkajších povrchov na 1. NP a 2. NP je z omietky na báze umelých látok. Na 1. PP sú obklady remienkové a z kamenných dosiek. Vonkajšia fasáda je zateplená. Úprava vnútorných povrchov je vápenná štuková, stierkou hladená. Vnútorné obklady v 1. PP sú v prevažnej časti práčovne minimálne do výšky 1,35 m. V 1.NP, 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne minimálne nad výšku 1,35 m, pričom v 1. NP v rámci samostatnej sprchy a v kuchyni minimálne pri sporáku a dreze, v 2. NP pri vani. Dvere vo všetkých podlažiach sú plné alebo zasklené dýhované, garážové vráta sú oceľové. Okná vo všetkých podlažiach sú plastové s dvojvrstvovým zasklením s kovovými okennými žalúziami v 1. NP a 2. NP. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) sú v 1. NP a 2. NP z veľkoplošných laminátových parkiet. Dlažby a podlahy v ostatných miestnostiach na 1. PP sú z cementového poteru a na 1. NP a 2. NP sa nachádzajú keramické dlažby. V kuchyni na 1. NP sa nachádza sporák elektrický, alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka štvorhoráková, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové alebo plastové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni na 1. NP a 2. NP sa  nachádza umývadlo, WC splachovacie bez umývadla. V 1. NP je aj samostatná sprcha, v 2. NP je jednoduchá plastová vaňa, bidet, vodovodné batérie nerezové pákové. Na 1. NP sa nachádza aj kozub s uzavretým ohniskom. Rodinný dom je vykurovaný ústredným vykurovaním. V rodinnom dome sú teplovodné rozvody s radiátormi a zdrojom vykurovania je kotol. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody v 1. PP je vďaka zásobníkovému ohrievaču, ktorý je elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je bez rozvádzačov, pričom v 1. PP a v 1. NP je svetelná motorická, v 2. NP  je svetelná. Na 1. NP sa nachádza bleskozvod, elektrický rozvádzač s automatickým istením. Rozvod zemného plynu je na 1. PP a 1. NP.  

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.