Dražba rodinného domu v Krušovciach, okres Topoľčany Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.04.2021 11:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
26.04.2021 11:15
Druhá obhliadka:
27.04.2021 11:15
Najnižšie podanie:
53 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
53 300 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Krušovce
Katastrálne územie:
Krušovce
Ulica:
Štefánikova 87
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Krušovce, katastrálne územie: Krušovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1042, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 369 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1066 o výmere 430 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1066 o výmere 430 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1067 o výmere 495 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 369, kat. územie Krušovce

Ide o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. V zadnej časti domu je zhotovená prístavba s plochou strechou. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1969. Zo zadnej časti domu v smere od záhrady, bola v roku 1997 zrealizovaná jednopodlažná prístavba k domu s plochou strechou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: pivnice a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 36,64 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: v pôvodnej časti sa nachádzajú tri izby, veranda, špajza, chodba, kúpeľňa s WC, schodisko do podkrovia a kuchyňa. V prístavbe sú dve izby a menšia kuchynka s prístupom priamo z dvora. Vstup do domu je vonkajším schodiskom z čelnej ľavej strany domu od ulice.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 149,93 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou. Nosné murivo je z tehál hr. do 40 cm. Stropy sú v pôvodnej časti drevené s rovným podhľadom, v prístavbe sú monolitické s rovným podhľadom. Strecha je drevená manzardová so škridlovou krytinou. Fasádne omietky sú brizolitové, na prístavbe sú zateplené. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Zhotovené je uzemnenie. Vchodové dvere sú drevené čiastočne zasklené, ostatné sú drevené plné a čiastočne zasklené. Okná sú drevené zdvojené, s vonkajšími plastovými roletami. Podlahy pôvodných obytných miestností sú drevené parketové, v prístavbe sú nové drevené plávajúce. Podlahy ostatných miestností sú z PVC a z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné plynovým kotlom typu PKM osadeným v kotolni. Ohrev vody je zabezpečený v kombinovanom zásobníku TÚV 150 l. Radiátory sú panelové oceľové. Vnútorné schody do podkrovia sú betónové monolitické s povrchovou úpravou cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami. Zhotovený je rozvod teplej aj studenej vody. Prívod vody je z verejného vodovodu. Keramické obklady sú v kúpeľni, WC a okolo kuchynskej linky a sporáka. WC je splachovacie typu kombi, umiestnené v kúpeľni. Odpadové potrubie je liatinové, zaústené do žumpy.

V pôvodnej časti domu sa v kuchyni nachádza kuchynská linka dl. 2,7 m, nerezový drez, páková batéria a digestor. V kúpeľni sa nachádza vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, nerezová batéria so sprchou a WC typu kombi. Keramický obklad stien je po celej výške. V obytných miestnostiach sú omietky vápenné hladké.

V prístavbe v kuchynke je kuchynská linka dl. 1,8 m, nerezový drez a prietokový ohrievač. Keramický obklad je okolo linky.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.