Dražba 2-izbového bytu v Bratislave, m.č. Nové Mesto Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.12.2020 09:30
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
27.11.2020 10:00
Druhá obhliadka:
07.12.2020 10:00
Najnižšie podanie:
97 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
97 900 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Nové Mesto
Ulica:
Riazanská 50

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 26 nachádzajúci sa na 6. p. bytového domu Riazanská 48,50 so súpisným číslom 681, vchod: Riazanská 50 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 12727/1 o výmere 198 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parc. č. 12727/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5902), pozemku parcely registra „C“ č. 12727/2 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parc. č. 12727/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5902), pozemku parcely registra „C“ č. 12727/53 (právny vzťah k parc. č. 12727/53 nie je evidovaný na liste vlastníctva), pozemku parcely registra „C“ č. 12727/54 (právny vzťah k parc. č. 12727/54 nie je evidovaný na liste vlastníctva), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 14/1000 vedeného v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2515, pre okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Nové Mesto (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 26, Riazanská 50, katastrálne územie Nové Mesto

Nachádza sa na šiestom poschodí obytného domu. Jedná sa o bytový panelový dom, ktorý má sedem nadzemných podlaží a jedno polozapustené podzemné podlažie. Do užívania bol daný v roku 1962.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, predsiene, WC, kúpeľne, dvoch loggii, pivnice.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 26 je 44,91 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,85 m2 bez plochy loggií o výmere cca 8 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Byt má vnútorné úpravy povrchov stien tvorené omietkou s povrchovým náterom. Okná sú plastové zdvojené s interiérovými žalúziami. Dvere sú prevažne plastové skladacie v oceľovej zárubni, na WC sú dvere drevené čiastočne zasklené. Vchodové dvere sú bezpečnostné Sherlock. Podlaha v plávajúcej izbe je laminátová plávajúca, v izbe za kuchyňou je drevená parketová. V kúpeľni je keramická dražba a vo všetkých ostatných priestoroch bytu je PVC. V predsieni je skrinka poistkových automatov. Bytové jadro je murované. Časť obývacej izby je oddelená ľahkou drevenou priečkou. V izbe za kuchyňou je oproti oknu drevený obklad steny – tatranský profil. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – stavané skrine, rozvody elektrickej inštalácie od skrine merania, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody, plynu od zvislých rozvodov a k nim príslušné zriaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón a poštová schránka. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou batériou, digestor, plynový sporák s elektrickou rúrou, potravinová skrinka, keramický obklad a marmolitový poter steny. V kúpeľni je plechová obmurovaná vaňa a umývadlo s pákovými batériami, keramický obklad do výšky 2 m a elektrické odvetranie šachty. Na WC je splachovací záchod a polystyrénový obklad stien. V roku 1999 bola v byte vykonaná rekonštrukcia spojená s výmenou viacerých prvkov krátkodobej životnosti. K bytu patrí pivnica na 1. PP. Vstup do priestoru pivníc je cez spoločné uzamykateľné dvere. Pivnica má prefabrikované steny, drevené latkové vstupné dvere a betónovú podlahu. V rokoch 1995, 2001, 2004 bola na bytovom dome vykonaná rekonštrukcia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácii.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.