NIŽŠIA CENA! Opakovaná dražba 4-izbového bytu v Bratislave - m.č. Devínska Nová Ves! Bazén! Záhrada! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
24.05.2021 14:00
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
05.05.2021 15:30
Druhá obhliadka:
20.05.2021 15:30
Najnižšie podanie:
282 800 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
377 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Devínska Nová Ves
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Ulica:
Poniklecová 2B
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Devínska Nová Ves, katastrálne územie: Devínska Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor

a) na liste vlastníctva č. 5703, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 1.p. rodinného domu Poniklecová 2/B so súpisným číslom 6690, vchod: Poniklecová 2/B v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 715/5 o výmere 342 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 302/533 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b) na liste vlastníctva č. 1605, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 715/2 o výmere 245 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 715/5 o výmere 342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Štvorizbový byt č. 1, 1.p., vchod Poniklecová 2/B

Predmet dražby sa nachádza v rodinnom dome A, ktorý je samostatnou časťou dvojdomu oddelenou od domu B dilatáciou hr. 5 cm. Jedná sa o stavbu danú do užívania v roku 2004. Dom má dve samostatné bytové jednotky. Dvojgaráž je s vjazdom priamo z ulice cez príjazdovú plochu zabratú zo zeleného pásu a cez chodník. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a je nepodpivničený.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 1 pozostáva zo vstupnej haly s chodbou, šatníka, chodby, hosťovskej izby, práčovne, obývačky s KK, kúpeľňou s dvoma WC a strojovňou bazénu, spálne, pracovne a komory. K bytu prislúcha aj dvojgaráž, zimná záhrada a bazén.

Celková podlahová plocha bytu č. 1 je 219,01 m2 (bez výmery dvojgaráže o veľkosti 32,20 m2, zimnej záhrady o veľkosti 13,94 m2 a bazéna o veľkosti 38,54 m2).

 

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu tvoria základové pätky pod nosnými stĺpmi a základové pásy pod obvodovými stenami a priečkami v prízemí. Zvislé konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy, murované obvodové steny z tvárnic HEBEL hr. 37,5 cm, mimo soklikovej časti hr. 30 cm a zateplené hr. 5 cm. Nosná stena pri dilatácii je hr. 20 cm, vnútorné nosné steny sú hr. 30 a 40 cm z tvárnic Hebel. Priečky sú z tvárnic Hebel hr. 15 cm. Strecha je osadená na celodrevenej tesárskej konštrukcii krovu nad stropom prízemia. Stropy sú uložené na prievlakoch a múroch a sú monolitické železobetónové. Na stĺpoch sú monolitické železobetónové prievlaky. Stropná doska je hr. 20 cm a konzoly sú hr. 15 cm. Okná a dvere sú plastové, zasklené izolačným trojsklom a s vonkajšími roletami. V interiéri sú dvere celodrevené so svetlou dyhou, niektoré aj presklené osadené do drevenej zárubne.

Dom má vstup situovaný zo závetria do vstupnej haly bytu. Z haly je chodbou cez dvere prístupná viacúčelová denná miestnosť s kuchynským a jedálenským kútom, s krbom, skladom a prístupom do zimnej záhrady s bazénom. Na chodbu nadväzujú miestnosti: domáce práce s kotlom ÚK, hosťovská izba, šatník a kúpeľňa so sociálnym zariadením prístupná cez spoločnú predsieň. Medzi kúpeľnou a dennou miestnosťou je strojovňa bazénu prístupná z kúpeľne. Spálňa je s východom do záhrady a prístupom do pracovne. Pracovňa a komora na potraviny a záhradný nábytok je taktiež s východom do záhrady. Dvojgaráž je so vstupom do vstupnej haly cez požiarne dvere. Dvojgaráž je presvetlená sklobetónom v bočnej stene, garážová brána je hliníková dvojplášťová s tepelnou izoláciou, navíjacia. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu s náterom. Odkvapový systém je z PVC. Komín UK je trojzložkový, povrch je z nerezu. Krbový komín je vymurovaný z tvárnic SCHIEDEL s otvorom 20 cm s prefabrikovanou hlavou nad strešnou rovinou. Strešná krytina je šindelová. Všetky vnútorné konštrukcie sú opatrené hladkou vápennocementovou omietkou. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok. Na prízemí sú podlahy obytných miestností s povrchom z plávajúcej podlahy. Ostatné miestnosti - kúpeľňa, technická miestnosť, garáž, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, chodba a zimná záhrada majú keramickú dlažbu. Vykurovanie a TÚV je zabezpečené plynovým kotlom a zásobníkom na TÚV. Byt je vybavený klimatizáciou. Ako zariadenie bytu slúži vínna komora a bazén.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.