Dražba rodinného domu v Žiari nad Hronom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.09.2020 16:00
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
11.09.2020 11:30
Druhá obhliadka:
25.09.2020 11:30
Najnižšie podanie:
59 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
59 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Žiar nad Hronom
Obec:
Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Partizánska 139/133

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, katastrálne územie: Žiar nad Hronom, zapísané v evidencii Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 482, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 139 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1446/2 o výmere 119m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1446/1 o výmere 162 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1446/2 o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1447 o výmere 775 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 139 na ul. Partizánska, k.ú. Žiar nad Hronom

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku - južný svah, v intraviláne obce Žiar nad Hronom, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov na okraji obce na ulici Partizánska č. 139/133. Dom bol postavený koncom 30-tych a začiatkom 40-tych rokov. V roku 2008 sa vykonávala rekonštrukcia rodinného domu a bola zrealizovaná prístavba verandy alebo zádveria pred vchodom do domu zo západnej strany. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, vodovodu, kanalizácie a zemného plynu. Je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia a obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: zádverie, kuchyňa, 2 izby, kúpeľňa s WC, dreváreň a veranda.

Zastavaná plocha 1.NP je 91,67 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na základových pásoch zhotovených z kameňa, chránený proti zemnej vlhkosti dodatočne vyhotovenou vodorovnou hydroizoláciou. Podmurovka je vymurovaná z prírodného lomového kameňa. Nosné steny podlažia sú hrúbky do 600 mm, rovnako ako vnútorné nenosné deliace priečky, ktoré sú pôvodné a sú vymurované z kameňa. V rámci komplexnej rekonštrukcie boli vnútorné povrchy stien obložené sadrokartónovými doskami a boli omaľované. Komínové teleso je vymurované z ohňovzdorných plných tehál. Povrch stien kúpeľne s WC je na celú výšku miestnosti obložený keramickým obkladom. Obložená je aj obmurovka vane, pás steny medzi horným a dolným radom skriniek kuchynskej linky a stena za sporákmi. Strop nad podlažím je drevený trámový s horným záklopom, s priznanými trámami. V kúpeľni je na drevenej nosnej konštrukcii zavesený sadrokartónový podhľad so zapustenými elektrickými bodovými svietidlami. Dom je zastrešený šikmou sedlovou strechou s jednou valbou zo strany od ulice. Jej nosnou konštrukciou je drevený väznicový krov, hydroizolačnou vrstvou sú plastové škridly upevnené na plnom drevenom doskovom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy (žľaby, zvody, oplechovania) sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Podstrešený povalový priestor je riešený tak, že umožňuje po vykonaní stavebných úprav jeho využitie na obytné účely. Vonkajšie aj vnútorné okenné parapety sú plastové. Vonkajší povrch dvoch obvodových fasádnych stien od ulice a od dvora je upravený tenkou vrstvou ušľachtilej omietky, zadná stena od suseda je striekaná brizolitom a stenu od záhrady tvorí škárované murivo. Vonkajšie hlavné vstupné dvere sú drevené z masívu, čiastočne presklené izolačným dvojsklom, dvere do izieb sú drevené rámové plné, vsadené do drevených zárubní. Okná sú plastové biele, otváravo - sklopné, zasklené izolačným dvojsklom. Interiér miestností je proti prieniku slnečného svitu chránený vnútornými hliníkovými žalúziami. Nášľapnými vrstvami podláh v jednotlivých miestnostiach sú laminátové plávajúce podlahy (izby a kuchyňa) a keramická dlažba (zádverie a kúpeľňa s WC). Vykurovanie je lokálne, plynovými kachľami GAMAT (zemný plyn). Teplá voda je v predmete dražby pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači osadenom na stene v kúpeľni s WC. Zhotovená elektroinštalácia obsahuje svetelnú aj motorickú inštaláciu, rozvod je vedený medenými vodičmi, elektrický rozvádzač je osadený v interiéri na stene predsiene a je istený automatickými ističmi. Hlavný rozvádzač s hlavnými ističmi a elektromerom je umiestnený na fasádnej stene vedľa vstupných dverí do domu. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú vedené potrubným rozvodom z plastových rúr, rovnako ako aj rozvody vnútornej kanalizácie od zariaďovacích predmetov. V dome je zhotovený rozvod zemného plynu pre potreby plynových zdrojov lokálneho vykurovania a na varenie. V kuchyni je osadená kuchynská linka s dvierkami z drevotriesky, oceľový nerezový drez bez odkladacej plochy a stojanová páková zmiešavacia vodovodná batéria. Sporák je plynový (zemný plyn) s plynovou rúrou na pečenie. V kúpeľni s WC je osadená obmurovaná rohová plastová vaňa s nástennou pákovou sprchovacou zmiešavacou vodovodnou batériou a keramické umývadlo s nástennou obyčajnou zmiešavacou vodovodnou batériou. WC misa s keramickou splachovacou nádržkou je typ COMBI. Na stene miestnosti je upevnený stojatý zásobníkový ohrievač teplej vody.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.