POZOR ZNÍŽENÁ CENA! Opakovaná dražba mobilnej betonárne Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
24.05.2021 11:00
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí, v budove Technopol, ulica Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Prvá obhliadka:
07.05.2021 10:45
Druhá obhliadka:
21.05.2021 10:45
Najnižšie podanie:
20 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Všeobecná hodnota
60 000 €
Dražobná zábezpeka:
6 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Tlmače
Ulica:
Levická cesta 4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Hnuteľné veci tvoriace funkčný a prevádzkovo schopný technologický celok definovaný ako mobilná horizontálna betonáreň Europatransport Model T3 Matricola, séria 08100, r.v. 2008. Kompletné zariadenie sa skladá zo zásobníkov kontrolujúcich uloženie a dávkovanie kameniva a z horizontálneho sila Eurosilo SPF/DE pre nakládku a dávkovanie cementu a vody. Súčasťou betonárne je miešacie zariadenie MMC1T MERKO CZ s riadiacim systémom ME-30 eMix martek elektronik s využitím programovateľného automatu B&R X 20, vrátane silového rozvádzača RMM, obsahujúceho vývody pre elektrozariadenie betonárne HBS 1T firmy MERKO CZ, a.s. Levická cesta 4, Tlmače.

Opis predmetu dražby

Hnuteľné veci tvoria funkčný a prevádzkovo schopný technologický celok definovaný ako mobilná horizontálna betonáreň Europatransport Model T3 Matricola, séria 08100, r.v. 2008. Predmet dražby sa nachádza ako voľne viditeľný odstavený nezastrešený objekt, po pravej strane Levickej cesty č. 4 (E 564) smer Tlmače – Levice. Po splnení zákonných podmienok bude vydražiteľ povinný zabezpečiť odvoz predmetu dražby, resp. jeho umiestnenie na pôvodnom mieste na vlastné náklady.

Stav predmetu opakovanej dražby celkovo zodpovedá dobe, spôsobu jeho umiestnenia a poveternostným podmienkam naň vplývajúcich.