Dražba 2 - izbového bytu s predzáhradkou v Hrubej Borši, okres Senec! Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
02.11.2020 10:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
16.10.2020 15:00
Druhá obhliadka:
28.10.2020 15:00
Najnižšie podanie:
71 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
71 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Senec
Obec:
Hrubá Borša
Katastrálne územie:
Hrubá Borša
Ulica:
Pri Akadémii 354/C

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Hrubá Borša, katastrálne územie: Hrubá Borša, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor,

a)            na liste vlastníctva č. 548, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu C so súpisným číslom 354, vchod: C v obci Hrubá Borša (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 217/189 o výmere 263 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5400/91330 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b)            na liste vlastníctva č. 727, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 217/252 o výmere 38 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 217/253 o výmere 41 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 217/290 o výmere 12 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 3, prízemie, vchod C, kat. územie Hrubá Borša

Predmet dražby sa nachádza v okrajovej časti obce Hrubá Borša v lokalite vhodnej na bývanie pri golfovom areáli. Predmet dražby je na mierne vyvýšenom prízemí v stredovej časti domu. Ide o 5 - podlažný bytový dom s ustúpeným najvyšším podlažím. Na prízemí sa nachádzajú byty a spoločné chodby. Ostatné nadzemné podlažia sú obsadené bytmi. Bytový dom je súčasťou zástavby štyroch radových bytových domov a každý má jeden samostatný vchod. Vo vchode C sa nachádza 18 bytov. Bytový dom je prístupný z obecnej komunikácie a to pozemku parc. č. 217/451. Hrubá Borša sa nachádza cca 37 km od Bratislavy. Je to menšia obec s počtom obyvateľov 1000, ktorá sa dynamicky rozvíja. V obci je obecný úrad, základná škola, reštaurácie, kultúrny dom, škôlka, pošta a niekoľko menších obchodov. Predmet dražby sa nachádza na okraji obce v blízkosti areálu Green Residence, ktorý je súčasťou golfového ihriska. Bytový dom bol daný do užívania v roku 2012.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 3 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa spoločná s izbou, vstupná chodba a kúpeľňa s WC.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 52,96 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Základy bytového domu sú železobetónové pilóty. Bytový dom je zhotovený z kombinácie železobetónového skeletu, nosných murovaných stien a výplne z tehlového muriva. Obvodové nosné steny sú v hrúbke 300 mm, stropy v dome sú z monolitickej železobetónovej dosky s rovným podhľadom. Plochá strecha je dvojplášťová s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien, strešná krytina je z PVC fólie, úplné klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené na báze umelých látok a sú súčasťou zatepľovacieho systému obvodovej konštrukcie. V dome je osobný výťah, dom nemá centrálne vykurovanie a ani zásobovanie TÚV, monolitické schodiská sú s povrchovou úpravou z keramickej dlažby, podesty majú mať keramickú dlažbu. Vnútorné omietky vnútorných priestorov sú hladké, okná a vstupné dvere na celom dome sú plastové. V bytovom dome nie je rozvod plynu v bytoch.

 

Byt

Predmet dražby sa nachádza na prízemí. Byt má rozvod T+S vody, rozvody kanalizácie a zdrojom TÚV je elektrický bojler v kúpeľni. Dvere sú plné hladké osadené do drevených obložkových zárubní, plastové okná sú s izolačným dvojsklom a s plastovými vnútornými žalúziami, kúpeľňa a záchod sa nachádzajú v murovanom jadre. Vnútorná úprava povrchov je hladká omietka s nátermi. Byt je na vyvýšenom prízemí v stredovej časti domu, orientácia miestností je prevažne na severozápad. Vykurovanie je podlahové elektrické. Na vstupnej chodbe sa nachádza keramická dlažba, bytové ističe, vstupné dvere sú bezpečnostné – protipožiarne. V kúpeľni je keramická dlažba, keramický obklad stien i samostatnej sprchy, jedno umývadlo a zariadenia osadené s pákovými batériami. V kúpeľni sa nachádza aj záchod so zabudovanou nádržkou v stene, v jadre sú vodomery. V kuchynskej časti  je zrealizovaná keramická dlažba, kuchynská linka je na báze dreva v tvare "L", je tu keramická platňa, nerezový drez, páková batéria a elektrická rúra. V obývačke sú veľkoplošné laminátové parkety, plastové okno a východ na terasu a pozemok. V izbe sú osadené veľkoplošné laminátové parkety a vstavaná skriňa.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.