2. opakovaná dražba rodinného domu a rozsiahlych pozemkov vo Chvojnici, okres Myjava, teraz za NAJNIŽIU CENU! Tretie a ďalšie kolo Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
04.11.2021 09:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka č. 207 na 1. NP v priestoroch spoločnosti JUMA Trenčín, Železničná ul. č. 7703/24, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
14.10.2021 11:30
Druhá obhliadka:
28.10.2021 11:30
Najnižšie podanie:
257 475 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
343 300 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Myjava
Obec:
Chvojnica
Katastrálne územie:
Chvojnica
Ulica:
Chvojnica 101
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Myjava, obec: Chvojnica, katastrálne územie: Chvojnica, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1416, a to konkrétne:

 • dom so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/1 o výmere 287 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/2 o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/3 o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 13733/4 o výmere 94 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 3413 o výmere 242 m², druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13716/1 o výmere 3338 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13716/2 o výmere 456 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13732/1 o výmere 3049 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13732/2 o výmere 453 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 •  pozemok parcely registra „C“ č. 13732/3 o výmere 62 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13733/1 o výmere 287 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13733/2 o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13733/3 o výmere 74 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13733/4 o výmere 94 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13734/1 o výmere 2642 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 13734/2 o výmere 1980 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3320 o výmere 1675 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3397 o výmere 2419 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3403 o výmere 476 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3416 o výmere 519 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3695 o výmere 2728 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 3704 o výmere 2472 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 13740 o výmere 2776 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 13741 o výmere 3852 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 13742 o výmere 5524 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 13796 o výmere 3305 m², druh pozemku: orná pôda,
 • pozemok parcely registra „E“ č. 13799 o výmere 784 m², druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

1. Dom súp.č. 101 v obci Chvojnica, okres Myjava

Predmetom 2. opakovanej dražby je rozostavaný rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami (2. NP je obytné podkrovie), je čiastočne podpivničený. Dom bol postavený na mieste, kde pôvodne stál rodinný dom, ktorý bol odstránený, až na základy, ktoré boli dobudované. Dom je osadený v svahovitom teréne. Pôdorys má tvar L. Časť, kde sa predmet 2. opakovanej dražby nachádza, je mimo zastavaného územia a je prístupný po nespevnenej poľnej ceste. Prístup je cez parcely č. 13715/2 a 13715/1, obecný úrad v Chvojnici vydal potvrdenie, že tieto parcely slúžia ako prístupové komunikácie k domu. V bezprostrednom okolí predmetu 2. opakovanej dražby nie je žiadna zástavba. Dom je trvalo neobývaný.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 85,98 m2.

1.NP: knižnica, pracovňa, práčovňa, komora, technická miestnosť, chodba, dve jedálne, kuchyňa, schodisko, hala, fitnes a WC so sprchou.

Zastavaná plocha 1.NP je 303,66 m2.

2.NP: hala, dve schodiská, tri kúpeľne s WC, dve izby, spálňa, galéria a obývacia izba.

Zastavaná plocha 2.NP je 311,84 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Strecha je sedlová s valbami a vikiermi, krytinu tvorí ťažká korýtková škridla. Dom je založený na železobetónových základových pásoch. Obvodové nosné steny na 1.PP sú z tvárnic Premac BT 30 a YTONG. Na 1. a 2.NP sú obvodové a nosné steny murované prevažne z tvárnic YTONG. Deliace priečky sú taktiež murované z tvárnic YTONG. Stropné konštrukcie medzi 1.PP a 1.NP a medzi 1.NP a 2.NP tvorí systém Premaco - monolitická železobetónová stropná konštrukcia. Strop v obytnom podkroví tvorí podbitie krovu. Schodisko je monolitické železobetónové jednoramenné s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí prevažne veľkoplošná laminátová podlaha, v kúpeľniach, WC, kuchyni a komunikačných priestoroch je keramická dlažba. Úpravy vnútorných stien tvorí prevažne vápenná omietka hladká a keramický obklad v kúpeľniach a WC. Okná a vstupné dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Úpravy vonkajších povrchov tvorí na 1.PP obklad z kameňa, na 1. a 2.NP omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. V kúpeľniach s WC je sprchový kút, WC s podomietkovým splachovacím systémom a keramické umývadlo. Na 1.NP je príprava na balkón, ktorý nie je dokončený, rovnako na 2.NP je pripravená nosná konštrukcia na balkóny, ktoré nie sú vyhotovené. Kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v dome sú plánované ústredne prostredníctvom kombinácie kotlov v kotolni na 1.PP. V súčasnosti je dom napojený na elektrický kotol umiestnený na 1.NP. Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu z vlastnej studne a je napojený na čističku odpadových vôd a dve žumpy.

 

2. Hospodárska budova bez súpisného čísla (záhradný domček) postavená na parcele č. 13733/2

Ide o samostatne stojaci objekt, ktorý slúži na prechodné ubytovanie, prípravu stravy a skladovanie. Na LV č 1416 je evidovaný ako hospodárska budova, v roku 2011 bolo vydané dodatočné stavebné povolenie na výstavbu záhradného domčeka. Domček stojí na mieste pôvodnej hospodárskej budovy, na jej pôvodných základoch, ktoré boli rozšírené. Domček ku dňu obhliadky nebol skolaudovaný. Záhradný domček je toho času dlhodobo nevyužívaný. Je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Dispozične pozostáva na 1.NP z chodby, kuchyne, komory, dielne, dvoch WC, dvoch skladov a umyvárne. Podkrovie pozostáva z dvoch izieb, WC, predsiene a kúpeľne. Domček je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné steny sú z ľahkých siporexových kvádrov hr. 350 mm. Strop nad 1.NP je monolitický železobetónový. Sedlovú strechu tvorí drevený hambálkový krov so zateplením. Krytina strechy je ťažká korýtková. Schody sú drevené, rebríkové bez podstupníc. Podlahy na 1.NP sú z keramickej dlažby a na 2.NP z drevenej palubovky. Okná a dvere sú drevené. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, v kúpeľni, WC a za kuchynskou linkou je keramický obklad. V kuchyni je drevená kuchynská linka s nerezovým drezom, plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Na 1. NP sa nachádzajú dve WC so zadným splachovaním a dve keramické umývadlá. V podkroví je jedno WC, umývadlo a sprchový kút. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové oceľové. Kotol ÚK nie je osadený. Domček je napojený na rozvod NN, vodu zo studne, splašky sú odkanalizované do čističky odpadových vôd.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy (záhradného domčeka) je 64,38 m2.

Zastavaná plocha 2.NP hospodárskej budovy (záhradného domčeka) je 64,85 m2.

 

3. Stodola bez súpisného čísla postavená na parcele č. 13733/3

Stodola - kôlňa sa nachádza vedľa druhej stodoly. Ide o samostatne stojaci objekt postavený v roku 1910. Krytina bola vymieňaná v roku 1964. Základy sú kamenné, bez izolácie. Obvodová konštrukcia je drevená trámová. Úprava povrchov je zabezpečená impregnáciou. Krov je väznicový bez podbitia, strecha je sedlová, krytina je z vlnitého eternitu. Vráta sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha stodoly je 73,69 m2.

 

4. Stodola bez súpisného čísla postavená na parcele č. 13733/4

Ide o samostatne stojaci objekt postavený v roku 1910. Krytina bola vymieňaná v roku 1964. Základy s podmurovkou sú kamenné bez izolácie. Obvodová konštrukcia je drevená trámová s dreveným obitím. Úpravy povrchov sú zabezpečené impregnáciou. Krov je väznicový bez podbitia, strecha je sedlová, krytina je z pálenej jednodrážkovej škridle. Vráta sú drevené zvlakové.

Zastavaná plocha stodoly je 83,25 m2.

 

5. Pozemky parcely registra „E“

Pozemky sa nachádzajú mimo zastaveného územia obce na hranici s obcou Sobotište. Z väčšej časti ide o lúky na strednom svahu využívané na poľnohospodárske využitie.

 

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v rozostavanom stave.