Dražba rodinného domu v Trsticiach Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
29.07.2020 10:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
09.07.2020 10:30
Druhá obhliadka:
21.07.2020 10:30
Najnižšie podanie:
110 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
110 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Trstice
Katastrálne územie:
Trstice
Ulica:
Trstice 97

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 434, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 97 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/255 o výmere 538 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/52 o výmere 962 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/255 o výmere 538 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Trstice so súp. č. 97 na parc. č. 2313/255

Dom je postavený v obci Trstice v zastavanom území obce, v lokalite s výstavbou prevažne rodinných domov určených na celoročné bývanie. Dom je samostatne stojaci, podpivničený s obytným podkrovím. Jedná sa o murovanú stavbu. Dom bol podľa prehlásenia majiteľa daný do užívania v roku 1991. Prístupný je priamo z obecnej komunikácie a chodníka.  V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

Dispozičné riešenie:
  1. PP – suterén - je približne do výšky dvoch tretín zapustený pod úroveň vonkajšieho terénu. Dispozične pozostáva z chodby, kotolne, dvoch skladov, hobby miestnosti, športovej miestnosti a uholne.

Zastavaná plocha je 108,42 m2.

 

1. NP - prízemie - dispozične pozostáva zo zádveria, jedálne, kuchyne, obývacej izby, spálne, chodby, kúpeľne, WC a schodiska.

Zastavaná plocha je 109,35 m2.

 

2. NP - podkrovie - dispozične pozostáva zo spoločenskej miestnosti, dvoch izieb, kúpeľne a WC.

Zastavaná plocha je 89,04 m2.

 

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Suterén: Dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné murivo v suteréne je tehlové. Povrchovú úpravu podláh v suteréne tvorí cementový poter. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia omietka stien je na báze umelých látok. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Prízemie: Obvodové murivo je z pálených tehál o hrúbke 400 mm. Deliace konštrukcie sú murované o hrúbke 150 - 300 mm. Podlahy obytných miestností tvorí veľkoplošná laminátová podlaha, podlahy kuchyne, kúpeľne a zádveria tvorí keramická dlažba. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v kúpeľni je keramický obklad. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí omietka na báze umelých látok. Okná sú drevené, vchodové vonkajšie dvere sú drevené jednokrídlové s presklením a vnútorné dvere sú dyhované hladké plné alebo čiastočne presklené v oceľovej zárubni.

Vykurovanie v dome je ústredné teplovodné, kotol je umiestnený v suteréne, radiátory sú oceľové panelové. V dome je rozvod studenej a teplej vody, elektroinštalácia je svetelná. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s digestorom a nerezovým kuchynským drezom. V kúpeľni je keramické umývadlo a vaňa. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním a umývadlo.

Podkrovie: Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 400 mm. Deliace konštrukcie sú tehlové o hrúbke 125 - 150 mm. Povrchovú úpravu podláh v obytných miestnostiach tvorí veľkoplošná laminátová podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Stropnú konštrukciu tvorí zateplený krov, prekrytý pohľadovým sadrokartónom. Rodinný dom je zastrešený dreveným krovom s keramickou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky podkrovia sú sadrové hladké, v kúpeľni s WC je keramický obklad. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok. Okná sú drevené, interiérové dvere sú taktiež drevené. Vykurovanie je ústredné, riešené kotlom a radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. V kúpeľni sa nachádza umývadlo, vaňa a sprchový kút.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Garáž bez súp. čísla na parc. č. 2313/255

Garáž bez súpisného čísla bola podľa prehlásenia vlastníka postavená v roku 1996. Stavba nie je zapísaná na katastri nehnuteľností a nie je k nej dokumentácia. Jedná sa o prízemnú stavbu bez podpivničenia.

Strecha stavby je sedlová a je využívaná ako skladový priestor. Z konštrukčného hľadiska ide o murovanú stavbu založenú na železobetónových základových pásoch. Okná sú jednoduché drevené. Podlahu tvorí cementový poter. Úpravu stien tvorí z vnútra vápenno-cementová omietka so soklom z olejového náteru, z vonku striekaný brizolit. Krytinu strechy tvorí pálená škridla. V kancelárii a sprche je podlaha z keramickej dlažby, v sprche je keramický obklad.

Stavba dispozične pozostáva z garáže pre 2 autá a zázemia, ktorým je kancelária a sprcha s WC. Brána do garáže je lamelová diaľkovo ovládaná. Garáž je napojená na vodu, rozvody NN a kanalizáciu.

Zastavaná plocha prízemia je 60 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je 60 m2.

 

2. Altánok na parc. č. 2313/255

Altánok je umiestnený medzi rodinným domom a garážou. Vyhotovený je z dreva, bez stropnej konštrukcie so strechou z asfaltového šindľa. Začiatok užívania altánku je rok 1991.

Zastavaná plocha je 12 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.