Nová dražba rekreačnej chaty v Bratislave, m.č. Devín! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
15.12.2020 11:15
Miesto dražby:
Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Prvá obhliadka:
26.11.2020 12:30
Druhá obhliadka:
11.12.2020 12:30
Najnižšie podanie:
126 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
158 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Devín
Katastrálne územie:
Devín
Ulica:
Pod Kobylou 1268

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Devín, katastrálne územie: Devín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3295, a to konkrétne:

  • rekreačná chata so súpisným číslom 1268 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 506 o výmere 42 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele nie je evidovaný na liste vlastníctva),
  • pozemok parcely registra „E“ č. 2299/1 o výmere 307 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

Rekreačná chata súp. č. 1268, ulica Pod Kobylou, Bratislava m.č. Devín

Predmetom dražby je samostatne stojaca rekreačná chata na ulici Pod Kobylou na úpätí vrchu Devínska Kobyla, postavená vo svahu v troch výškových úrovniach. V okolí sa nachádzajú rodinné domy a rekreačne objekty. K predmetu dražby je prístup z miestnej spevnenej komunikácie, ktorá vedie od Kremeľskej ulice smerom hore do kopca. Hrad Devín je vzdialený cca 1,2 km a Devínska Kobyla cca 4 km od chaty. Predmet dražby má pôdorysný tvar písmena "T" a má tri obytné miestnosti. Hlavný vstup do chaty je situovaný z bočnej strany, v strednej časti predmetu dražby. Rekreačná chata je napojená na vodovod a má prípojku elektriny. Kanalizácia je zaústená do septika umiestneného na pozemku C-KN parc. č. 505/5. Rekreačná chata je postavená na pozemku C-KN parc. č. 506 a na severovýchodnej, juhovýchodnej a juhozápadnej strane čiastočne zasahuje aj na pozemok C-KN parc. č. 507/4. Pôvodne bola chata súčasťou oploteného areálu. V čase obhliadky bol pozemok oplotený z dvoch strán (od verejnej komunikácie, na severnej strane a z časti na južnej strane). Pôvodný objekt chaty s prízemím a obytným podkrovím bol daný do užívania v roku 1974. Prístavba a nadstavba chaty bola zrealizovaná v roku 2005. Podľa informácie od vlastníka predmetu dražby bola v roku 2005 zrealizovaná aj kompletná rekonštrukcia a modernizácia chaty.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: garáž a kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 52,13 m2.

1.NP: predsieň, chodba, kuchyňa spojená s jedálňou, šatník, komora, obývacia izba a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 113,87 m2.

Podkrovie: chodba, izba a spálňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 52,85 m2.

 

Vstupné dvere vedú z dvora v strednej časti predmetu dražby do predsiene, z ktorej sa vchádza do chodby. Z chodby je možný vstup do kúpeľne a kuchyne spojenej s jedálňou. Jedáleň je výškovo posunutá voči kuchyni a je z nej možný vstup na dvor. Z kuchyne sa vchádza do obývacej izby, šatníka, komory a na schodisko vedúce do obytného podkrovia. Z obývacej izby je riešený vstup na balkón a na zadný dvor na opačnej strane chaty. V obytnom podkroví sa nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do spálne a izby. Zo spálne je riešený vstup na veľkú terasu s výhľadom na hrad Devín. Z izby je možný vstup do záhrady na severovýchode pozemku (záhrada je na cudzom pozemku). V prednej časti chaty v suteréne je garáž, ktorá je konštrukčne, nie však dispozične, prepojená s rekreačnou chatou. Je rozdelená na dve miestnosti, garáž a kotolňu.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rekreačnej chaty sú pravdepodobne z lomového kameňa v pôvodnej časti predmetu dražby. V prístavbe sú základy betónové pásové s vodorovnou a zvislou hydroizoláciou nadzákladových konštrukcií. Zvislé nosné konštrukcie pravdepodobne tvorí kombinácia muriva z lomového kameňa a porobetónových tvárnic. Prevažná časť obvodových stien a priečok predmetu dražby je postavená pravdepodobne z porobetónových tvárnic. Stropnú konštrukciu nad garážou tvoria betónové stropné vložky uložené na oceľových nosníkoch s rovným podhľadom. Strop nad prízemím tvorí železobetónová doska s rovným podhľadom. Strecha je kombinovaná, z časti je plochá pochôdzna, pravdepodobne z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov a tvorí terasu. Z časti je šikmá sedlová s dreveným hambálkovým krovom, zateplená s krytinou z betónovej škridly. Klampiarske konštrukcie strechy a vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu. Presahujúca strecha je podbitá dreveným obkladom. Obvodové múry nie sú zateplené. Povrch fasády tvorí vápennocementová hladká omietka. V soklovej časti a na bočnej stene garáže je zrealizovaný obklad z prírodného kameňa. Fasáda nad garážou je z čelnej a bočnej strany obložená dreveným obkladom osadeným na rošte. Okná, zasklené steny a vstupné dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. V obytnom podkroví sú drevené strešné okná s izolačným dvojsklom a vnútornou roletou. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké s maľbou. Vnútorné dvere sú drevené dyhované v obložkovej zárubni. Schodisko je kombinované, vrchnú priamu časť tvorí oceľové schodisko z valcovaného plechu, spodnú točitú časť tvorí betónová konštrukcia s povrchom z keramickej dlažby. Povrch podlahy v obývacej izbe a šatníku tvoria drevené parkety. V ostatných miestnostiach a pred krbom je keramická dlažba. Keramický obklad v kúpeľni je realizovaný do výšky 2,3 m. Nachádza sa tu keramické umývadlo s pákovou zmiešavacou batériou, akrylátová rohová vaňa s vírivkou a pákovou zmiešavacou batériou so sprchovou hlavicou, WC kombi, pisoár a nerezový rebríkový radiátor. Za hliníkovou roletou vo výklenku je osadený elektrický kotol Protherm so zabudovaným zásobníkom TUV a príprava na práčku. Kuchynská linka je na báze dreva so zabudovanými spotrebičmi - sklokeramická varná doska, teplovzdušná elektrická rúra, nerezový digestor, nerezový drez s pákovou zmiešavacou batériou a samostatná chladnička s mrazničkou. Za kuchynskou linkou je zrealizovaný keramicky obklad. Na presklených vstupných dverách a zasklených stenách sú vnútorne hliníkové žalúzie, ktoré sú čiastočne poškodené. Na oknách smerom do ulice sú v obývacej izbe osadené vonkajšie hliníkové žalúzie na elektrický pohon. V obývacej izbe je murovaný krb s teplovzdušnou krbovou vložkou. V šatníku je vstavaný policový a vešiakový systém. Na balkóne je keramická dlažba a zábradlie zo sklenených tabúľ z bezpečnostného skla ukotvených do oceľových stĺpikov. V obytnom podkroví je na šikmých častiach sadrokartónový podhľad. Povrch podlahy v izbe a na chodbe tvoria drevené parkety. Na chodbe sú parkety lokálne poškodené. V spálni sú pôvodné drevené mozaikové parkety a vývod teplovzdušného kúrenia. Na terase je keramická dlažba. Zábradlie je z časti murované s omietkou a ukončené keramickou dlažbou, z časti je zo sklenených tabúľ z bezpečnostného skla ukotvených do oceľových stĺpikov. Štítová stena zo strany od terasy je obložená drevom. Garážová brána je segmentová plastová na diaľkové ovládanie. Povrch podlahy v garáži tvorí keramická dlažba. Dvere do kotolne sú voštinové, osadené v oceľovej zárubni. V kotolni je osadený elektrický bojler. Pri garážovej bráne je záhradný ventil. Elektroinštalácia je v celej chate vrátane garáže svetelná a zásuvková. Pod omietkou je rozvod pre zabezpečovacie zariadenie na prízemí aj v obytnom podkroví. Ističová skriňa je umiestnená na chodbe. Vykurovanie je teplovodné, riešené oceľovými doskovými radiátormi s reguláciou termostatmi samostatne na každom podlaží. V chate je podľa informácie od vlastníka predmetu dražby zrealizovaný vnútorný rozvod plynu. V danej lokalite sa však verejný plynovod nenachádza. Na omietke v obývacej izbe na stene oproti krbu je viditeľná zvislá statická trhlina, ktorá je pravdepodobne spôsobená podmývaním základu v rohu chaty, pravdepodobne kvôli zanesenému dažďovému zvodu. Poškodená je aj vonkajšia omietka pri spomínanom dažďovom zvode. Ďalšie trhliny sú vodorovne viditeľné na omietke na strope pri krbe a zvislá trhlina na stene v kuchyni pri komíne. Ide pravdepodobne taktiež o statické trhliny, ktoré by mohli byť spôsobené sadaním krbu kvôli nedostatočne únosnému základu pod krbom. V južnom rohu obývacej izby a v rohu v predsieni pri okne je poškodená omietka v dôsledku zatekania, pravdepodobne kvôli lokálne poškodenej hydroizolácii na terase.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave vyžadujúcom si riadnu údržbu a doriešenie statických porúch.