Opakovaná dražba rodinného domu v Poltári, za zníženú cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
30.09.2020 14:30
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
09.09.2020 08:00
Druhá obhliadka:
28.09.2020 08:00
Najnižšie podanie:
52 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
69 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Poltár
Obec:
Poltár
Katastrálne územie:
Poltár
Ulica:
Podhorská 621/51

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Poltár, katastrálne územie: Poltár, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 514, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 621 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1279 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1278 o výmere 296 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1279 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1286 o výmere 88 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 621, katastrálne územie Poltár

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v zastavanom území obce Poltár s prístupom po miestnej asfaltovej komunikácii v lokalite s bežným hlukom. Dom sa nachádza mimo stredu obce a je súčasťou zástavby samostatne stojacích rodinných domov. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1983. Je dvojpodlažný, bez obytného podkrovia a podzemného podlažia.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP pozostáva zo zádveria, obývacej haly, chodby so schodiskom do 2.NP, kuchyne, kúpeľne s WC a kotolne s prechodom do prístavby domu, v ktorej sú umiestnené tri miestnosti - dva sklady a letná kuchyňa. V prízemí domu sa nachádza aj garáž samostatne prístupná garážovými plechovými otváracími dverami z čelnej južnej strany dvora.

Zastavaná plocha 1. NP je 167,18 m2.

 

2. NP pozostáva z chodby, troch izieb s východom na loggiu z každej izby (bočná loggia v čase obhliadky bez zábradlia), kúpeľne s WC a kuchyne s východom na krytú terasu umiestnenú nad prístavbou k domu.

Zastavaná plocha 2. NP je 141,82 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové monolitické pásy s izoláciou proti vode. Obvodové steny sú vybudované z pórobetónových kvádrov skladobnej hr. do 42 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo striekaného brizolitu. Vnútorné priečky domu sú murované z tehál, strop nad 1.a 2. NP je z keramických vložiek Miako so zálievkou z monolitického betónu s rovným podhľadom a nalepeným podhľadom s polystyrénových kaziet, ktoré boli v čase obhliadky čiastočne poškodené (odlepené a odpadnuté). Schody z prízemia do poschodia domu sú železobetónové monolitické s povrchovou úpravou z laminátovej podlahy s olištovaním. Strecha na dome je plochá jednoplášťová, pokrytá plechovou krytinou z pozinkovaného plechu so zateplením. Klampiarske konštrukcie strechy (oplechovanie atiky, okolo komína) a parapety okien sú z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných miestností na 2.NP sú laminátové plávajúce podlahy, obytná hala, kuchyňa a ostatné miestnosti v 1.NP sú z keramickej dlažby. Okná v celom dome sú vymenené drevené EURO s izolačným dvojsklom, vstupné dvere sú plastové s presklením izolačným dvojsklom (vymenené). Vnútorné dvere sú plné a presklené, dyhované na báze dreva, rekonštruované do kovových zárubní. ELI v dome je svetelná a motorická v 1.NP, v 2.NP je elektroinštalácia 220 V. Kúrenie v dome je ústredné s plechovými rebrovými radiátormi a plynovým stacionárnym kotlom umiestneným v kotolni v 1.NP domu. Ohrev TÚV je riešený prietokovým plynovým ohrievačom zaveseným na stene medzi kotolňou a skladom umiestneným v prístavbe domu. Kúpeľňa v 1.NP bola v roku 2015 rekonštruovaná a je vybavená sprchovacím kútom, rohovou vaňou s masážnymi tryskami, umývadlom so skrinkou na báze dreva zaveseným na stene a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. Kúpeľňa v 2.NP bola v roku 2015 rekonštruovaná a je vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. Rozvod vody v dome je z pozinkovaného potrubia z verejného vodovodu s vodomerom umiestneným pod schodiskom v 1.NP. Kuchyňa v 1.NP bola v čase obhliadky bez zariadenia kuchynskou linkou s keramickým obkladom steny a s uvažovanou kuchynskou linkou. Kuchyňa v 2.NP je s osadeným kuchynským drezom s kuchynskou stojankovou batériou bez ďalšieho vybavenia. V 1.NP je v obytnej hale umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou s vývodom teplého vzduchu do schodiskového priestoru a do prízemia domu s vymurovaným samostatným komínom z vonkajšej strany okolo fasády. Predmet dražby bol v čase obhliadky bez zariadenia kuchýň a izieb. Dom je neobývaný.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Krytá terasa

Krytá terasa je umiestnená nad prístavbou v zadnej časti dvora na úrovni 2.NP. Terasa je z drevenej konštrukcie z hranolov, prestrešená pultovou strechou s krytinou z polykarbonátových dosák Lexan. Podlahu tvorí železobetónová doska nad prístavbou domu. Krytá terasa bola vybudovaná v roku 2015.

Zastavaná plocha krytej terasy je 39,43 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.