Pripravujeme dražbu 3 - izbového bytu v Banskej Bystrici! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica
Katastrálne územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská 5340/33

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3481, a to konkrétne:

  • byt č. 89 nachádzajúci sa na 7.p. OBYT. DOMU TULSKÁ 27 - 35 so súpisným číslom 5340, vchod: 33, na ulici Tulská v Banskej Bystrici (ďalej len „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2097/2 o výmere 260 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/3 o výmere 246 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/4 o výmere 246 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/5 o výmere 248 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 2097/6 o výmere 265 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8016/656904 (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

3-izbový byt č. 89 ,ul. Tulská 33, k.ú.Radvaň

Bytový dom je postavený na ulici Tulská č. 33 v Banskej Bystrici. Prístup k bytovému domu je po upravenej miestnej asfaltovej komunikácii. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1977. Prevládajúcu zástavbu v okolí tvoria bytové domy, nákupné stredisko Kaufland, predajne potravín a rozličného tovaru, základná škola, materská škola a sieť reštaurácií. Vzdialenosť do centra mesta je cca 2 km. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete (rozvod ELI, verejný vodovod, kanalizáciu, centrálne vykurovanie a zemný plyn).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 89 pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu. K vybavenosti bytu patrí aj loggia prístupná z obývacej izby bytu orientovaná na juhozápadnú svetovú stranu.

Celková podlahová plocha bytu č. 89 je 78,61 m2 (vrátane výmery pivnice o veľkosti 2,68 m2, bez výmery loggie o veľkosti 3,42 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Bytový dom s piatimi obytnými sekciami je postavený technológiou montovanej železobetónovej plošnej panelovej konštrukcie s plochou strechou. Stropy sú zo železobetónových prefabrikovaných panelov. Schody sú železobetónové s nášľapnou vrstvou z PVC. Krytina plochej strechy je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasád tvorí nástrek na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Keramické obklady stien v spoločných priestoroch domu nie sú zrealizované. Vstupné dvere sú plastové, presklené, ostatné dvere sú drevené hladké, prevažne plné. Na dome je nainštalovaný bleskozvod. Vo vchode č. 33 je jeden osobný výťah. Z inžinierskych sieti je dom napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, má prípojku elektrického prúdu, zemného plynu a média pre ústredné vykurovanie. V komunikačných priestoroch domu sú osadené požiarne hydranty a v celom dome sú zrealizované televízne rozvody. Bytový dom pozostáva z ôsmich nadzemných podlaží v ktorých sú situované jednotlivé byty a technického podlažia osadeného čiastočne pod úrovňou terénu. Vstupné vchodové dvere do bytového domu ako aj okná do schodiskového priestoru boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Fasáda bola zateplená a strecha rekonštruovaná. Pred vstupom do bytového domu z juhozápadnej strany je prístupový chodník a parkovisko pre obyvateľov bytového domu. Severovýchodne od bytového domu je zatrávnená plocha s množstvom zelene.

 

Byt

Predmet dražby je so zrealizovanými úpravami, v rámci ktorých bola zrealizovaná výmena okien, nášľapnej vrstvy časti podláh, vymurovanie hygienického jadra, výmena kuchynskej linky a úprava stien. Steny sú upravené hladkou stierkovou omietkou. Podlaha v jednej izbe je drevená vlysová, v ostatných je PVC. Vo vstupnej predsieni a kuchyni je plávajúca laminátová podlaha. V kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú plné posuvné, dyhované. V kuchyni je linka z povrchovo upravenej drevotriesky, nerezový drez a plynový varný panel s elektrickou rúrou. V kúpeľni je akrylátová vaňa s vírivkou, umývadlo a WC s misou typu kombi. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Hygienické jadro je murované. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zabezpečené centrálne pre všetky byty. Na vykurovacích paneloch sú nainštalované hlavice s termoregulačnými ventilmi a merače spotreby tepla.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.