Dražba 3 - izbového bytu v Banskej Bystrici! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2020 15:30
Miesto dražby:
zasadacia miestnosť č. 290 na 2. poschodí Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
03.07.2020 10:00
Druhá obhliadka:
22.07.2020 09:00
Najnižšie podanie:
91 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
91 300 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica
Katastrálne územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská 5340/33

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3481, a to konkrétne:

  • byt č. 89 nachádzajúci sa na 7.p. OBYT. DOMU TULSKÁ 27 - 35 so súpisným číslom 5340, vchod: 33, na ulici Tulská v Banskej Bystrici (ďalej len „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2097/2 o výmere 260 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/3 o výmere 246 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/4 o výmere 246 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 2097/5 o výmere 248 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 2097/6 o výmere 265 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8016/656904 (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 89 na Tulskej ulici č. 33, katastrálne územie Radvaň, obec Banská Bystrica

Predmet dražby sa nachádza na siedmom poschodí v obytnom dome súpisné číslo 5340, na Tulskej ulici, prístupnom po spevnenej komunikácii. Obytný dom je súčasťou radovej zástavby obytných domov na Tulskej ulici. Dom sa nachádza v širšom centre mesta. Bol daný do užívania v roku 1977. Dom nie je podpivničený. V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných osem nadzemných podlaží je obytných.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 89 pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí vstupná predsieň, šatník, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v technickom podlaží. K vybavenosti bytu patrí aj loggia.

Celková podlahová plocha bytu č. 89 je 78,61 m2 (vrátane výmery pivnice o veľkosti 2,68 m2, bez výmery loggie o veľkosti 3,42 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Bytový dom je panelový s plochou strechou, pokrytý mäkkou krytinou. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové a na schodisku sú aj nové plastové okná. Bytový dom je zateplený. Je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Byt

Predmet dražby je so zrealizovanými úpravami, v rámci ktorých bola zrealizovaná výmena okien, nášľapnej vrstvy časti podláh, vymurovanie hygienického jadra, výmena kuchynskej linky a úprava stien. Steny sú upravené hladkou stierkovou omietkou. Podlaha v jednej izbe je drevená vlysová, v ostatných je PVC. Vo vstupnej predsieni a kuchyni je plávajúca laminátová podlaha. V kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú plné posuvné, dyhované. V kuchyni je linka z povrchovo upravenej drevotriesky, nerezový drez a plynový varný panel s el. rúrou. V kúpeľni je akrylátová vaňa s vírivkou, umývadlo a WC s misou typu kombi. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Hygienické jadro je murované. Vykurovanie je ústredné, teplovodné, zabezpečené centrálne pre všetky  byty. Na vykurovacích paneloch sú nainštalované hlavice s termoregulačnými ventilmi a merače spotreby tepla.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.