Opakovaná dražba rodinného domu v Michalovciach Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.10.2020 12:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť na 2. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.09.2020 13:45
Druhá obhliadka:
28.09.2020 13:30
Najnižšie podanie:
117 800 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
157 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
Krátka 8

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3743, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 815 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 820/5 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 820/5 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“)  

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 815, kat. územie Stráňany, obec Michalovce

Je situovaný v okrajovej časti mesta v zástavbe rodinných domov. Ide o samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Rodinný dom je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Orientácia obytných miestností je východ - západ. Do užívania bol daný v roku 1992. V rokoch 2009 až 2012 boli na rodinnom dome realizované niektoré stavebné úpravy. Rodinný dom je napojený na mestský rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektriny.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: vstupné vnútorné schodisko z prízemia, sprchovací priestor pod schodiskom a jeden pivničný priestor.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 23,92 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba na schodiskový priestor so vstupom do pivnice a na poschodie, stredná chodba, z ktorej je prístup do predných dvoch izieb a garáže, bočnej kúpeľne, zadnej izby a chodby so vstupom do kuchyne – technickej miestnosti s prechodom do komory a s výstupom na zadnú terasu a dvor. Samostatný vstup je z ulice do garáže, odkiaľ je prístup do strednej chodby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 152,35 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodiskový priestor so strednou chodbou, z ktorej je prístup do bočnej kúpeľne, troch predných izieb, kde z jednej je výstup na prednú loggiu, zo strednej chodby je vstup do zadnej obývacej izby s kuchyňou a s prechodom do komory.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 152,35 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu tvoria základové pásy, prekladané kamenivom. Obvodové steny podzemného podlažia sú betónové a murované z tehál  o hr. do 40 cm. Prevládajúce obvodové murivo na I. a II. NP je z tehál o hr. 37,5 cm. Priečky sú z pálených tehál. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, len nad poschodím je drevený trámový strop podbitý doskami, trstinou a omietnutý vápennou omietkou s rovným podhľadom. Krov nad rodinným domom je pultový opatrený krytinou z pozinkovaného plechu upevnenom na drevenom debnení a opatrený je úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia fasáda rodinného domu je zateplená 100 mm polystyrénom a povrchovo silikónovou zdrsnenou omietkou Baumit. Sokel rodinného domu a steny na loggiach sú povrchovo upravené kamennými farebnými doskami. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké opatrené maľbou. Vstupné schodisko do suterénu je betónové s povrchom stupňov z keramickej dlažby. Schodisko na poschodie je železobetónové povrchovo upravené tvrdým drevom – červený smrek a opatrené dreveným zábradlím. Vstupné dvere do rodinného domu z ulice sú z kovových profilov, plechu a bezpečnostného skla. Vnútorné dvere na prízemí sú drevené plné alebo z časti presklené osadené v kovových zárubniach. Dvere na poschodí sú nové drevené dyhované osadené v drevených zárubniach. Okná v celom dome sú nové drevené zdvojené EURO s vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy v suteréne sú hrubé betónové opatrené keramickou dlažbou, na prízemí je PVC podlahovina, v kúpeľniach a garáži, na terase a loggiach  je keramická dlažba, na celom poschodí je plávajúca laminátová podlaha. Rodinný dom v suteréne a na prízemí je vybavený rozvodmi svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie s istiacou  skriňou s ističmi v zádverí na prízemí za hlavným vstupom do rodinného domu, na poschodí je len zásuvková a svetelná elektroinštalácia. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené nástenným plynovým kondenzačným kotlom Viessman, ktorý sa nachádza v kuchyni – technickej miestnosti na prízemí a plasthliníkovými rozvodmi ústredného vykurovania s panelovými oceľovými radiátormi v celom rodinnom dome. V suteréne je osadené keramické umývadlo s vodovodnou batériou. Pod schodiskom je sprchovací priestor so sprchovacou batériou. Na prízemí v kúpeľni sa nachádza smaltovaná plechová vaňa so sprchovacou batériou, jedno keramické umývadlo s vodovodnou batériou a splachovacím záchodom. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladačkami do výšky 1,8 m, stropy sú opatrené podhľadom FEAL. V kúpeľni na poschodí sa nachádza sprchovací kút so sprchovacou pákovou batériu, keramické umývadlo s vodovodnou pákovou batériu, bidet a splachovací záchod zn. Geberit. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladačkami a kamenným obkladom až po strop, podhľad je zo sadrokartónu opatrený bodovým osvetlením. V kuchyni - technickej miestnosti na prízemí sa nachádza kuchynská linka o dĺžke 4 m zrealizovaná na báze dreva s umývacím nerezovým drezom a s vývodom teplej a studenej vody s vodovodnou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou a s odsávačom pár. Stena pri linke a sporáku je opatrená keramickým obkladom, na stene je osadený plynový kotol ústredného vykurovania. Na poschodí v obývacej izbe s kuchyňou je murovaný krb s otvoreným ohniskom. V rodinnom dome je zrealizovaný televízny satelitný káblový rozvod. Rodinný dom je opatrený bleskozvodnou sústavou. Teplá úžitková voda je pripravovaná solárnym systémom so solárnymi panelmi na streche rodinného domu a so zásobníkom teplej vody s meraním a reguláciou v garáži. Na rodinnom dome neboli zistené podstatné praskliny ani pukliny vonkajšieho a vnútorného muriva, nebolo zistené ani vlhnutie muriva od podlahy.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.