Pripravujeme opakovanú dražbu 2-izbového bytu v Brezne, teraz za nižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
45 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
60 000 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Brezno
Katastrálne územie:
Brezno
Ulica:
Malinovského 1108/9

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 18 nachádzajúci sa na 7.p. obytného domu oč. 3, 5, 7, 9, 11 so súpisným číslom 1108, vchod: 9 v Brezne (ďalej len „Dom“), postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 3270/2 o výmere 296 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 3271 o výmere 285 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 3272 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 3273 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 3274 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 6258/726201, zapísaný na liste vlastníctva č. 4680 vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, okres: Brezno, obec: Brezno, kat. územie: Brezno (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 18, vchod č. 9, Malinovského 1108
Bytový dom stojí na Malinovského ulici medzi zástavbou bytových domov mimo centra mesta. Dom má 8 nadzemných podlaží a suterén. V suteréne sú práčovne, sušiarne, žehliarne, kočikárne, miestnosti pre bicykle, pivnice, chodby, upratovačka a výťahové šachty. V ostatných podlažiach sú byty. Dom je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a diaľkové ústredné vykurovanie na plyn. Prístupný je z asfaltového chodníka pred domom. Pred vchodom je parkovisko pre osobné autá. V meste sú školy, škôlky, obchody, supermarkety, zimný a futbalový štadión, nemocnica, pošty a múzeum. Dostupnosť do centra mesta je cca 5 minút cesty autom. Bytový dom je panelový a je užívaný od roku 1976. Byt je po rekonštrukcii.


Dispozičné riešenie:
Byt č. 18 pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne s WC a chodby. K bytu patrí aj pivnica umiestnená v podzemnom podlaží domu.
Celková podlahová plocha bytu č. 18 je 62,58 m2 (vrátane pivnice o veľkosti 2,58 m2, bez plochy lodžie o výmere cca 3,5 m2).


Technicko - konštrukčné riešenie:
Bytový dom
Základy domu sú betónové pásy. Obvodové steny a deliace konštrukcie sú panelové, stropy sú železobetónové panelové. Schody sú železobetónové s povrchom guma. Strecha je rovná, krytina z hydroizolačnej fólie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je silikónová omietka. Omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké.

Keramický obklad je v práčovni. Vstupné dvere sú plastové, ostatné dvere spoločných priestorov sú hladké. Okná v celej bytovke sú plastové. Podlahy spoločných priestorov sú betónové s poterom z keramickej dlažby a gumy. Vykurovanie je ústredné – oceľové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je opatrený bleskozvodom. V dome je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, plynu a ústredného kúrenia. V dome sú 4 výťahy - v každom vchode jeden. Vchodové dvere sú s elektrickým vrátnikom.


Byt
Byt je umiestnený na siedmom poschodí bytového domu. Je napojený na elektrickú energiu, teplú a studenú vodu, kanalizáciu, ústredné vykurovanie a plyn. Obvodové steny sú panelové, deliace priečky sú taktiež panelové. Strop je železobetónový panelový. Jadro je murované. Vnútorné omietky sú hladké. Keramický obklad je v kuchyni pri sporáku a dreze a v kúpeľni je obložená vaňa. Dvere sú hladké a zasklené. Podlaha v izbách je plávajúca. V kuchyni, chodbe a kúpeľni s WC je keramická dlažba. V pivnici je cementový poter. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové. V kúpeľni je vaňa a WC. Vodovodné batérie sú pákové. V kuchyni je plynový sporák s digestorom a kuchynská linka. Drezové umývadlo je nerezové. Do bytu je privedená káblová televízia a domáci telefón s vrátnikom.


Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.