Opakovaná dražba 3- izbového bytu v Bratislave - Rači za bezkonkurenčnú cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
25.02.2020 11:00
Miesto dražby:
kancelária správcu konkurznej podstaty úpadcu, Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
06.02.2020 08:30
Druhá obhliadka:
20.02.2020 08:30
Najnižšie podanie:
99 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
109 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Rača
Katastrálne územie:
Rača
Ulica:
Dopravná 2985/14

Predmet dražby

Byt č. 22 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, vchod: Dopravná 14 v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4678/8 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4678/9 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4678/10 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4678/11 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 4678/12 o výmere 271 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8211/680025, zapísaný na liste vlastníctva č. 5245 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava III, obec: BA – m.č. RAČA, kat. územie: Rača (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 22 na Dopravnej ulici 14, súp.č. 2985

Bytový panelový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza, má deväť nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú garáže prístupné z exteriéru a pivnice k bytom. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú byty. Dom bol daný do užívania v roku 1972. Bytový dom sa nachádza v zastavanom území mesta Bratislavy, v mestskej časti Rača v časti Rendez, na Dopravnej ulici 14. Ide o priemyslovo - obytnú zónu mesta. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 16 km a dopravné spojenie je mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je do 20 minút. V lokalite je dostupnosť k viacerým materským a základným školám. Lokalita má veľmi dobré napojenie na diaľničný obchvat. V blízkosti domu je Vajnorské jazero a les.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 22 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, šatník, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica. K bytu prislúcha aj balkón.

Celková výmera podlahovej plochy bytu č. 22 je 82,32 m2 (vrátane podlahovej plochy pivnice o výmere 2,80 m2 a bez plochy balkóna o výmere 2,19 m2.

 

 Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je zateplený, strecha a výťah sú zrekonštruované a rovnako sú vymenené aj okná a dvere. Riešený je ako priestorový nosný systém skladajúci sa z priečnych a pozdĺžnych nosných stien doplnených predsadeným obvodovým plášťom zo sendvičových dielcov. Byty sú riešené ako priestorová železobetónová konštrukcia, stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov, schodisko tvorí dvojramenná železobetónová konštrukcia. V dome sa nachádza jeden osobný výťah umiestnený v zrkadle schodiska vo výťahovej šachte. Strešný plášť domu tvorí jednoplášťová odvetraná plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod. Vnútorné omietky sú prírodné so soklom zo štruktúrovanej hrubozrnnej omietky. Vonkajšiu úpravu stien tvorí omietka na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vstup do domu je na druhom nadzemnom podlaží a je prístupný po predsadených schodoch s prestrešením.

 

Byt

Byt je v pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere sú drevené v oceľových zárubniach. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Podlahu v byte tvoria koberce a linoleum. Kúpeľňa a WC sú oddelené. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo, batérie sú nerezové, vo WC je keramická kombi misa. K bytu prislúcha presklený balkón prístupný z izby. Kuchynská linka je pôvodná na báze dreva so zabudovaným digestorom a nerezovým drezom. Na stenách sú stierky. Vykurovanie je ústredné teplovodné. K bytu prislúcha pivnica umiestnená na prízemí. Byt je orientovaný na severovýchod a juhozápad. Balkón je orientovaný na juhozápad, rovnako aj okná z dvoch izieb, výhľad z neho je do okolitej zelene.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.