NOVÝ TERMÍN! Dražba domu s garážou v Bratislave - Karlovej Vsi! Prvá (v sídle dražobníka) Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
29.09.2021 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
13.09.2021 09:00
Druhá obhliadka:
27.09.2021 09:00
Najnižšie podanie:
589 000 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
589 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Karlova Ves
Katastrálne územie:
Karlova Ves
Ulica:
Na Sitine 53
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. KARLOVA VES, katastrálne územie: Karlova Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2627, a to konkrétne:

  • rekreačný dom s garážou – Na Sitine 53 so súpisným číslom 3656 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2498/76 o výmere 128 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 2498/77 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2498/52 o výmere 356 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2498/76 o výmere 128 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2498/77 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. KARLOVA VES, katastrálne územie: Karlova Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4569, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/14 na pozemku parcely registra „C“ č. 2836/4 o výmere 243 m², druh pozemku: ostatná plocha,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/14 na pozemku parcely registra „C“ č. 2836/4 o výmere 243 m², druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rekreačný dom s garážou súp. č. 3656, kat. územie Karlova Ves

Predmetom dražby je rekreačný dom s garážou - na Sitine 53 postavený mimo zastavaného územia obce Bratislava, mestská časť Karlova Ves. Časť, kde dom stojí, je tvorená prevažne zástavbou novostavieb rodinných domov. Dom sa nachádza v tichej časti obce. Prístup k predmetu dražby je zabezpečený z obecnej komunikácie a z komunikácie na pozemku v spoluvlastníctve majiteľov nehnuteľností a ďalších osôb. Od centra mesta je lokalita vzdialená približne 7 km a dopravné spojenie je mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je okolo 30 minút. V lokalite je dostupnosť k viacerým materským a základným školám. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2013. Dom má zabezpečovacie zariadenie a ekologický certifikát triedy A.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP pozostáva z chodby, schodiska, skladu, odpočivárne, vnútorného bazénu s protiprúdom, sauny, WC, skladu a práčovne.

Zastavaná plocha 1.PP je 73,96 m2.

1.NP pozostáva zo závetria, predsiene, obývacej izby, schodiska, WC, komory a kuchyne. Z obývacej izby je prístupná krytá terasa.

Zastavaná plocha 1.NP je 102,73 m2.

2.NP pozostáva z chodby, štyroch obytných miestností, šatníka, WC a dvoch kúpeľní. Zo spálne je prístup na loggiu. Z chodby je prístupná druhá loggia.

Zastavaná plocha 2.NP je 134,70 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Dom je založený na základovej železobetónovej doske v kombinácii so základovými pásmi pre konštrukcie mimo obrys suterénu na štrkopieskovom zhutnenom podsype hr. 200 mm s vodorovnou izoláciou a zvislou izoláciou podzemného podlažia s primurovkou z polystyrénu. Zvislé konštrukcie tvoria železobetónové steny hr. 200 mm z betónu s povrchovou úpravou kryštalickou izoláciou XYPEX, deliace priečky sú z tehál POROTHERM 11,5 a 8. Stropné konštrukcie sú z monolitického betónu hr. 180 mm nad terénom a hr. 200 mm nad prvým nadzemným a druhým nadzemným podlažím. Schody sú železobetónové monolitické jednoramenné priamočiare. Schodiskové ramená majú hrúbku 180 mm a sú votknuté do stropných dosiek. Povrchová úprava schodiska je z mramoru. Komín je vyhotovený z tvaroviek Schiedel. Vonkajšia úprava stien je so zateplením, obložená kamenným obkladom. Okná a presklené dvere sú hliníkové s izolačným trojsklom a vonkajšími hliníkovými žalúziami. Krytina plochej strechy je tvorená PVC hydroizoláciou s geotextíliou a polyetylénovou fóliou s tepelnou izoláciou hrúbky 30 cm. Podlahy obytných miestností na 1.NP tvorí dlažba z mramoru, na 2.NP sú drevené podlahy v obytných miestnostiach a mramorová dlažba v sociálnych zariadeniach. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi. Vykurovanie je elektrické podlahové dvojrúrkové nízkotlakové o tepelnom spáde 40/35 °C systému Rehau štvorvrstvovými rúrami z polyetylénu Rautherm, od tepelného čerpadla po skrine z medených rúr. Zdroj tepla je jednotka Toshiba ESTIA HWS 1602H-E o tepelnom výkone 16 kW s obehovým čerpadlom. Príprava tepla je zabezpečená nezávislým zásobníkom Toshiba HWS - 300 ICSHM3 - UK objemu 300 l so spínacím ventilom čerpadla v závislosti od teploty vody v zásobníku. V kúpeľniach sú na pokrytie tepelných strát umiestnené vykurovacie telesá KORADO KORALUX. Rozvod studenej a teplej vody je z plastohliníkových rúr s izoláciou proti orosovaniu. Kanalizáciu pre pripojovacie a stúpacie potrubia tvorí systém HT PP.

1.PP: Podlahy tvorí mramorová dlažba. V niektorých miestnostiach je keramický obklad. Vo WC je keramické umývadlo a WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V práčovni sa nachádza drez s nerezovou batériou, v kotolni sa nachádza hydromodul Toshiba HSW-1602XWHT9-E a zásobník TÚV Toshiba HWS-300 l CSHM3-E V 300l.

1.NP: Podlahy tvorí mramorová dlažba. V obývacej izbe je krb s uzavretým ohniskom. Vo WC je keramické umývadlo a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom a bidetom. V kuchyni je atypická kuchynská linka a barový pult s nerezovým drezom, nerezovou pákovou batériou, so zabudovanou elektrickou varnou doskou, teplovzdušnou rúrou, chladničkou s mrazničkou, mikrovlnkou, kávovarom, umývačkou riadu a digestorom.

2.NP: Podlahy v obytných miestnostiach a na chodbe tvoria drevené parkety, v kúpeľni a WC je keramická dlažba a keramický obklad po strop. V jednej kúpeľni je vaňa, keramické umývadlo a WC s podomietkovým splachovacím systémom. V druhej kúpeľni je dvojumývadlo, samostatná sprcha, WC misa s podomietkovým splachovacím systémom a bidetom. Časť podlahy loggie tvorí pochôdzne sklo.

 

2. Garáž

Garáž je samostatne stojaci objekt v ľavej časti dvora, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím, založený na základových pásoch. Zvislé konštrukcie tvorí monolitický betón. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Krytinu plochej strechy tvorí fólia PVC. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu - žľaby, zvody a parapety. Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom. Vráta sú s diaľkovým ovládaním. Vonkajšiu úpravu tvorí zateplenie a obklad z prírodného kameňa. Vnútorná úprava je vápenná hladká omietka. Podlahu tvorí keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Objekt je bez rozvodu vody. Vykurovanie je elektrické, kanalizácia je zavedená do žumpy. Garáž bola daná do užívania v roku 2013.

Zastavaná plocha garáže je 39,37 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom a nadštandardnom stave.