Dražba domu v Jablonove Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
27.02.2020 14:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
05.02.2020 10:45
Druhá obhliadka:
24.02.2020 10:45
Najnižšie podanie:
51 800 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
51 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Levoča
Obec:
Jablonov
Katastrálne územie:
Jablonov
Ulica:
Jablonov 191

Kontakt

Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: JABLONOV, katastrálne územie: Jablonov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 154, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 191 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 127 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 123 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 124 o výmere 305 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 127 o výmere 219 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 129 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 130 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 131 o výmere 827 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 191, katastrálne územie Jablonov

Nachádza sa v zastavanom území obce v lokalite samostatne stojacich rodinných domov. Ide o jednopodlažný rekonštruovaný rodinný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia, v čase obhliadky rozostavaný. Pôvodná stavba rodinného domu bola vybudovaná v roku 1960. V roku 2018 bola k pôvodnej stavbe rodinného domu zrealizovaná prístavba a nadstavba podkrovia, ktoré boli v čase obhliadky v rozostavanom stave. Obytné miestnosti v celom rodinnom dome sú v rozostavanom stave bez povrchových úprav stien a bez poterov. Kuchyňa, kúpeľne, WC a schodisko z prízemia do podkrovia rodinného domu v čase obhliadky neboli zrealizované. V rodinnom dome boli vymenené okná za drevené Euro s izolačným dvojsklom a vchodové dvere do rodinného domu. V prízemí a v podkroví rodinného domu bola čiastočne zrealizovaná elektroinštalácia. V podkroví bolo čiastočne zrealizované podlahové ústredné vykurovanie, v prízemí ústredné vykurovanie nebolo zrealizované. Zdroj (kotol) ústredného vykurovania a ohrev TÚV v čase obhliadky nebol riešený. Rozostavaný rodinný dom je napojený na verejné rozvody ELI a má možnosť napojenia na verejný rozvod zemného plynu, pričom plynomerná skrinka je priamo na fasáde rodinného domu. Vodovod a kanalizácia do rodinného domu nie sú napojené.

 

Dispozičné riešenie:

V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza závetrie so schodmi, vstupná hala, izba, šatník, obývacia izba s budúcou kuchyňou, budúce sociálne zariadenie, ktoré je v čase obhliadky bez zariaďovacích predmetov, obkladov a bez dlažieb na úrovni hrubej stavby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 105,57 m2.

V 1. podkroví sa nachádzajú čiastočne zrealizované miestnosti, a to chodba, tri izby, budúca kúpeľňa s WC a terasa nad vchodom do rodinného domu.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 94,88 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové. Stavba je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových kvádrov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky z pálenej tehly). Vodorovné nosné konštrukcie tvoria betónové monolitické stropy s rovným podhľadom. Strechu tvoria väznicové sedlové, manzardové krovy. Krytiny strechy na krove sú betónové škridlové ťažké zn. Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu vyhotovené ako úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Okná sú drevené EURO s dvojvrstvovým zasklením izolačným dvojsklom. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie, pričom vyhotovená je len ležatá kanalizácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí svetelná a motorická elektroinštalácia bez rozvádzačov, vodičové rozvody a krabičky sú pod omietku.

 

1. podkrovie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria drevené trámové stropy s rovným sadrokartónovým podhľadom. Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Okná sú drevené EURO s dvojvrstvovým zasklením izolačným dvojsklom. Vykurovanie je ústredné podlahové teplovodné v rozostavanom stave. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie pozostávajúce len zo stúpačky do podkrovia bez rozvodov k zariaďovacím predmetom. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí svetelná elektroinštalácia bez rozvádzačov v rozostavanom stave. Rozvody vody v rodinnom dome nie sú zrealizované. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie v rozostavanom stave.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave vyžadujúcom si dokončenie rekonštrukčných prác.