Dražba bytu v Bratislave, v Starom Meste Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
06.07.2020 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
19.06.2020 09:00
Druhá obhliadka:
03.07.2020 09:00
Najnižšie podanie:
336 000 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
336 000 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Okres:
Bratislava I
Obec:
Bratislava-Staré Mesto
Katastrálne územie:
Staré Mesto
Ulica:
Buková 9

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie: Staré Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2208, a to konkrétne:

  • byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. rodinného domu so súpisným číslom 4189, vchod: Buková 9 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 2045/11 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 2045/97 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 17857/31515 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 2, Buková ulica 9 v Bratislave

Nachádza sa v murovanom rodinnom dome súpisné číslo 4189 umiestnenom v radovej zástavbe rodinných domov. Dom bol daný do užívania v roku 1985. V rokoch 2004 až 2008 bola vykonaná renovácia. Rodinný dom má päť podlaží, pričom dve sú podzemné, dve sú nadzemné a najvyššie podlažie je obytné podkrovie. V rodinnom dome sú dva byty, z toho byt č. 1 je umiestnený na prvom a druhom podzemnom podlaží s vchodom na prvom podzemnom podlaží. Byt č. 2 sa nachádza na prvom a druhom nadzemnom podlaží a v podkroví s vchodom na prvom nadzemnom podlaží. V dome sa nachádza taktiež nebytový priestor - garáž s vjazdom na prvom podzemnom podlaží. Rodinný dom je osadený na svahovitom pozemku s výškovým rozdielom osadenia 3,5 m a je orientovaný obytnými miestnosťami na východnú, západnú a južnú stranu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná hala, hala, schodisko do 2. podlažia a čiastočne schodisko do 1. NP z 1. podzemného podlažia, predsieň, kúpeľňa, obývacia izba voľne prepojená s kuchyňou a dva balkóny.

Podlahová plocha bytu v 1. nadzemnom podlaží sa predpokladá o výmere 91,45 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, hala, tri izby, kuchynský kút, kúpeľňa s WC, balkón a terasa.

Podlahová plocha bytu v 2. nadzemnom podlaží sa predpokladá o výmere 65,44 m2.

Podkrovie tvorí: šatník, kúpeľňa, WC a dva sklady.

Podlahová plocha bytu v podkroví sa predpokladá o výmere 19,95 m2 bez plochy skladov.

 

Celková podlahová plocha bytu sa predpokladá o výmere 176,84 m2 (bez plochy balkónov a terasy o výmere 50,44 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:   

Konštrukcie rodinného domu sú murované z tehál v podzemných podlažiach s hrúbkou 40 cm a v nadzemných podlažiach a v podkroví s hrúbkou 30 cm. Dom je zateplený polystyrénom hrúbky 7 cm s omietkou na báze umelých hmôt. Stropy podzemných a nadzemných podlaží sú železobetónové. Zastrešenie tvorí krov, krytina je škridlová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Parapety okien sú z eloxovaného plechu. Dom je opatrený bleskozvodom. Podlahy v byte na úrovni prvého nadzemného podlažia sú prevažne z keramickej veľkoplošnej dlažby, v obývacej izbe a v časti vstupnej haly sú z veľkoplošných parkiet s nášľapnou vrstvou z tvrdého dreva. Podlahy v obytných miestnostiach v úrovni 2. nadzemného podlažia sú z parkiet z tvrdého dreva, v ostatných miestnostiach 2. nadzemného podlažia sú z keramickej dlažby. Podlaha v šatníku v podkroví je s povrchom z cementového poteru s nalepeným textilným povlakom, v kúpeľni a WC je z keramickej dlažby, v kúpeľni s WC na druhom nadzemnom podlaží sú podlahy mramorové. Schody z 1. NP do 2. NP sú s obkladom stupníc a podstupníc z mramoru. Schody z 2. NP do podkrovia majú stupnice a podstupnice s obkladom zo škárovky z tvrdého dreva. Steny a stropy v byte sú upravené sadrovými stierkami s umývateľným povrchom a v obytných miestnostiach v kútoch pod stropom s dekoračnými lištami. V kúpeľni na 1. NP je vyhotovený keramický obklad stien, v kuchyni za linkou a okolo kozuba je obklad kamenný žulový. V kúpeľni s WC na druhom nadzemnom podlaží je veľkoplošný obklad a mozaikový obklad (vrátane vane) vysokej kvality. V podkroví je strop šikmý v sklone strešných rovín s dreveným záklopom na krokvách. V kúpeľni s WC na 2. NP je strop znížený sadrokartónom so vsadenými bodovými svietidlami a reproduktormi. Okná a dvere na balkóny (prevažne posuvné) na 1. NP sú z europrofilov s izolačným dvojsklom. Okná a dvere na terasu a balkón na druhom nadzemnom podlaží a v podkroví sú plastové s izolačným dvojsklom. V podkroví sú dve strešné hliníkové okná s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú dyhované plné alebo so zasklením s oceľovými zárubňami, v podkroví do WC sú rámové drevené s drevenou zárubňou. Vstupné dvere do bytu sú plastové s izolačným dvojsklom. Súčasťou kúpeľne na prvom nadzemnom podlaží je konzolová WC misa s podomietkovým splachovacím systémom a umývadielko zabudované do dosky z tvrdého dreva. V kuchyni na 1. NP je linka z dvoch častí. V jednej časti je zabudovaná elektrická rúra, mikrovlnná rúra, nerezový odsávač pár a integrovaná štvorhoráková plynová varná doska. V druhej časti linky je nerezový drez s odkvapkávačom a filtráciou pitnej vody. V kúpeľni s WC na druhom nadzemnom podlaží je akrylátová vaňa, WC misa s podomietkovým splachovacím systémom, bidet, samostatne uzatvárateľný sprchovací box, veľkoplošné napevno osadené zrkadlo s lemovaním žulovým obkladom a umývadlo v napevno osadenej nábytkovej zostave z tvrdého dreva. V kuchynskom kúte na druhom nadzemnom podlaží je linka v nike so zabudovanou chladničkou a nerezovým drezom. V kúpeľni v podkroví je smaltovaná vaňa s obkladom a keramické umývadlo napevno osadené v nábytkovej zostave z tvrdého dreva. Vo WC v podkroví je splachovacia kombi misa s umývadielkom. Vykurovanie bytu je ústredné, a to plynovým kotlom UK, ktorý je spoločný pre celý dom, na úrovni 1. NP je vykurovanie teplovodné, na úrovni 2. NP a v podkroví je vykurovanie liatinovými rebrovými plošnými oceľovými radiátormi a v kúpeľniach sú radiátory rebríkové. Vodovodné batérie v byte sú pákové vo vysokom štandarde vyhotovenia. V jednej obytnej miestnosti na druhom nadzemnom podlaží je osadená klimatizačná jednotka. V obývacej izbe na 1. NP je osadený kozub s otvoreným ohniskom.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.