Dražba rodinného domu v Demandiciach Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.02.2020 11:15
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.02.2020 13:15
Druhá obhliadka:
21.02.2020 13:15
Najnižšie podanie:
21 000 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
21 000 €
Dražobná zábezpeka:
6 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Demandice
Katastrálne územie:
Demandice
Ulica:
Demandice 69

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Demandice, katastrálne územie: Demandice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 731, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 69 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1743/88 o výmere 122 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 483 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1743/26 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1743/6 o výmere 267 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1743/26 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1743/88 o výmere 122 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 69, katastrálne územie Demandice

Je postavený v zastavanom území obce. Postavený bol v roku 1958. V roku 1969 bola pristavaná jedna miestnosť za rodinným domom. Dom je čiastočne podpivničený a má valbovú strechu. Dom je po čiastočnej rekonštrukcii. Zrekonštruované boli kúpeľňa s WC a interiérové dvere. Kuchynská linka je nová so zabudovanými spotrebičmi. Vymenené boli okná a klampiarske konštrukcie okien a odkvapové žľaby a zvody. Dom má nové úpravy vnútorných povrchov. Podlahu v dome tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a dlažba.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: kuchyňa a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 51,43 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa s WC a vstupná hala.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 121,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom pozostáva z betónových základov bez vodorovnej izolácie. Je čiastočne podpivničený s prímurovkou so zvislou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie a obvodové steny sú z plných pálených tehál hrúbky 450 mm. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, nad prízemím je drevený trámový strop s omietkou. Strecha je valbová nad celým rodinným domom s drevenou stojatou stolicou a krytinou z azbestocementových šablón na debnenie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, kompletné vrátane dažďových žľabov a zvodov. Dom je bez bleskozvodu. Klampiarske konštrukcie vonkajších okenných parapetov sú z hliníkového plechu s farebnou úpravou. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit a na podpivničenej časti keramický obklad. Úpravy vnútorných povrchov sú vápennocementové hladké. Okná na dome sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú plné a presklené. Exteriérové dvere sú drevené latkové. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v kuchyni, na chodbe a v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vstup do domu je po predložených schodoch s keramickým obkladom s protišmykovou úpravou. Dom je napojený na zdroj vody zo studne a na rozvod elektroinštalácie a plynu. V dome je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja, vyhotovený je z pozinkovaných rúr. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobník umiestnený v kúpeľni na prvom nadzemnom podlaží a druhý zásobník umiestnený v suteréne. Zvody a rozvody kanalizácie sú vyhotovené z rúr z PVC a odvádzajú splaškovú vodu do žumpy. V dome sú rozvody 220 a 320 V. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Kotol je na plyn a na tuhé palivo. Hlavné rozvody sú vyhotovené z oceľových bezšvových rúr, ktoré sú vedené pod stropom 1. podzemného podlažia. Vykurovacie telesá sú oceľové rebrové. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom a so vstavanou elektrickou rúrou a sklokeramickou varnou doskou. V kúpeľni je plastová vaňa, keramické umývadlo a keramická WC misa so zadným splachovaním. Batérie sú pákové nerezové.

 

2. Garáž so súpisným číslom 483

Garáž pre jedno auto sa nachádza hneď vedľa rodinného domu. Plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a je využívaná na parkovanie osobného automobilu. Do užívania bola daná v roku 1975.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 22,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je postavená na betónových pásoch bez hydroizolácie. Obvodové steny sú z plných pálených tehál hrúbky do 300 mm. Strop je drevený s trámčekovým podhľadom. Zastrešenie tvorí plochá strecha s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Vonkajšia úprava povrchov je škrabaný brizolit. Vnútorná úprava povrchov je hrubá vapenná omietka. Výplne otvorov tvoria hladké drevené dvere, jednoduché okná a drevené dvojkrídlové otváravé vráta. Podlahu tvorí betónová mazanina. Garáž je napojená na rozvod elektriny.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Malometrážna pivnica

Nachádza sa pod prístavbou v zadnej časti rodinného domu. Vchod do pivnice je priamo z miestnosti rámovými výklopnými dverami. Vyhotovená je zo železobetónu s rovným železobetónovým stropom. Slúži na skladovanie ovocia a zeleniny. Postavená bola v roku 1975.

Objem pivnice je 9,47 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.