Dražba rodinného domu v obci Majcichov! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.02.2020 09:00
Miesto dražby:
salónik v priestoroch bývalej pivárne na prízemí hotela Barbakan, Štefánikova ul. č. 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
06.02.2020 11:45
Druhá obhliadka:
24.02.2020 11:45
Najnižšie podanie:
148 000 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
148 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Trnava
Obec:
Majcichov
Katastrálne územie:
Majcichov
Ulica:
Majcichov 625

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Majcichov, katastrálne územie: Majcichov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1300, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 625 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 2165/240 o výmere 199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2165/235 o výmere 491 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 2165/240 o výmere 199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 625, katastrálne územie Majcichov

Je postavený mimo zastavaného územia obce, avšak toto územie je s obcou stavebne zrastené. V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Ide o samostatne stojaci, čiastočne podpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami. Dom bol postavený v roku 2005.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: chodba, dielňa, kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 72,82 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, schodisko, kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, špajza, kúpeľňa s WC, terasa, garáž a sklad náradia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 144,69 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, štyri izby, kúpeľňa s WC a balkón.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 140,88 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné murivo v suteréne je tehlové. Povrchovú úpravu podláh v suteréne tvorí keramická dlažba a cementový poter. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Vnútorné omietky v suteréne sú vápenné hladké, vonkajšia omietka stien je na báze umelých látok. Elektroinštalácia v suteréne je svetelná a motorická. V suteréne sa nachádza plynový kotol, zásobník na teplú úžitkovú vodu a čerpadlo. Obvodové murivo v 1. NP je z pálených tehál o hrúbke 400 mm. Deliace konštrukcie v 1. NP sú murované o hrúbke 150 - 300 mm. Podlahy obytných miestností, kuchyne, kúpeľne a zádveria v 1. NP tvorí keramická dlažba. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónová monolitická s rovným podhľadom. Vnútorné omietky v 1. NP sú vápenné hladké, v kúpeľni je keramický obklad. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien v 1. NP tvorí omietka na báze umelých látok. Okná v 1. NP sú drevené, vchodové vonkajšie dvere sú drevené jednokrídlové s presklením a vnútorné dvere sú drevené hladké plné alebo čiastočne presklené v obložkovej zárubni. Vykurovanie v dome je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové panelové. V dome je rozvod studenej a teplej vody, elektroinštalácia v 1. NP je svetelná. V kuchyni v 1. NP je kuchynská linka na báze dreva so vstavanými spotrebičmi, a to elektrickou rúrou, plynovou varnou doskou, umývačkou riadu, digestorom a nerezovým kuchynským drezom. V kúpeľni v 1. NP je umývadlo, sprcha a WC s podomietkovým splachovacím systémom. Obvodové murivo v 2. NP je tehlové o hrúbke 400 mm. Deliace konštrukcie v 2. NP sú tehlové o hrúbke 125 - 150 mm. Povrchovú úpravu podláh v obytných miestnostiach v 2. NP tvorí veľkoplošná laminátová podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Stropnú konštrukciu v 2. NP tvorí zateplený krov, prekrytý pohľadovým sadrokartónom. Rodinný dom je zastrešený dreveným krovom s keramickou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky podkrovia sú sádrové hladké, v kúpeľni s WC je keramický obklad. Vonkajšie omietky v 2. NP sú na báze umelých látok. Okná v 2. NP sú drevené, interiérové dvere sú taktiež drevené. Elektroinštalácia v 2. NP je svetelná. V kúpeľni v 2. NP sa nachádzajú dve umývadlá, rohová vaňa, sprcha a WC s podomietkovým splachovacím systémom.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Drevený prístrešok na pozemku parcely reg. „C“ č. 2165/235

Je umiestnený v zadnej časti pozemku a je určený na záhradné sedenie. Prístrešok je rozdelený na dve časti. Jedna slúži na sedenie pri krbe a druhá na skladovanie dreva. Vyhotovený je z dreva, bez stropnej konštrukcie s plechovou strechou a dažďovými zvodmi. Je pripojený na svetelnú elektrinu. Do užívania bol daný v roku 2005.

Zastavaná plocha prístrešku je 24 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.