Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Lučenci, k.ú. Opatová Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
119 300 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
159 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Lučenec
Katastrálne územie:
Opatová
Ulica:
Ulica Revolučná 2

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Opatová, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4425, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 127 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 231/1 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 230 o výmere 408 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 231/1 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 231/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 127, katastrálne územie Opatová, obec Lučenec

Ide o samostatne stojaci rodinný dom, ktorý je súčasťou zástavby rodinných domov. Je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Do užívania bol daný v roku 2007. Rodinný dom je napojený na mestské rozvody inžinierskych sietí.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kotolňa, kúpeľňa, sauna a sklad.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 40 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba, šatník, kuchyňa, kúpeľňa s WC a obývacia izba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 191,05 m2.

1. podkrovie tvorí: schodisko, chodba, nedokončená kúpeľňa (je to iba neomietnutá miestnosť s rozvodom inžinierskych sietí) a štyri izby.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 191,05 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 400 mm so zateplením. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové dosky nad I. PP a I. NP, nad podkrovím je trámový strop s rovným podhľadom zo sadrokartónu. Strecha je sedlová s krytinou z lepenkových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu - žľaby a zvody. Schodisko do I. PP je na železobetónovej doske s povrchom stupňov aj podstupníc z keramickej dlažby. Schodisko do podkrovia je z tvrdého dreva. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí silikátová omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú štukové omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú nadštandardné. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Dvere sú z tvrdého dreva v obložkových zárubniach. Podlahy v I. PP a I. NP sú keramické dlažby, v podkroví sú drevené parkety. V kúpeľni v I. PP sa nachádza sprchovací kút a umývadlo. Pri tejto kúpeľni sa nachádza sauna pre šesť osôb. V kúpeľni v I. NP sa nachádza sprchovací kút s masážnymi tryskami, WC, bidet a umývadlo. V kúpeľni v podkroví sa nachádzajú iba rozvody vody a kanalizácie. Všetky vodovodné batérie sú pákové. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom zn. Protherm. Ohrev pitnej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. V kuchynskej linke je zabudovaná sklokeramická plynová varná doska s komínovým odsávačom pár, umývačka riadu, elektrická rúra na pečenie, mikrovlnná rúra a kávovar.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Záhradné jazierko

Do užívania bolo dané v roku 2007.

Plocha jazierka je 7,8 m2.

 

2. Vonkajší bazén

Ide o monolitický bazén postavený na pozemku parcely reg. „C“ č. 231/2. Zrealizovaný bol v roku 2007.

Objem bazéna je 41,28 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.