Opakovaná dražba rodinného domu s bazénom v Košiciach, k.ú. Pereš! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.06.2021 09:30
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
17.05.2021 09:30
Druhá obhliadka:
01.06.2021 09:30
Najnižšie podanie:
204 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
272 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Košice II
Obec:
Košice-Pereš
Katastrálne územie:
Pereš
Ulica:
Krompašská 126
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice II, obec: KOŠICE - PEREŠ, katastrálne územie: Pereš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 766, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1861 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 285/3 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • bazén s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 285/4 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • sklad náradia bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 285/5 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 285/2 o výmere 629 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 285/3 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 285/4 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 285/5 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 1861, katastrálne územie Pereš

Ide o samostatne stojaci rodinný dom, ktorý je súčasťou zástavby rodinných domov. Je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Do užívania bol daný v roku 1997. Orientácia obytných miestností je na juh. Rodinný dom je napojený na mestské rozvody inžinierskych sietí. 

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, bar, sklad, WC, strojovňa, herňa, odpočívareň, predsieň, chodba, sprcha, sauna, WC a bazén.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 225,05 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: garáž, chodba, WC, pracovňa, izba, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa s WC a jedáleň.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 122,9 m2.

1. podkrovie tvorí: schodisko, chodba, kúpeľňa, WC, izba s keramickým obkladom a rozvodom vody a kanalizácia, kde je možnosť zriadenia kuchyne a štyri izby.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 109,2 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 500 mm so zateplením. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 150 mm. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky nad I. PP a I. NP. Nad podkrovím je trámový strop s rovným dreveným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu - žľaby a zvody. Schodisko do I. PP je na železobetónovej doske s povrchom stupňov aj podstupníc z keramickej dlažby, do podkrovia je z tvrdého dreva. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí silikátová omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú štukové omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v I. PP sú keramické dlažby, v I. NP a podkroví sú drevené podlahy a keramické dlažby. V bazénovej časti v kúpeľni v I. PP sa vedľa sauny nachádzajú dve sprchy a WC s umývadlom. WC s umývadlom sa nachádza aj pri miestnosti s barom. V kúpeľni v I. NP sa nachádza sprchovací kút a umývadlo. WC je samostatné so zabudovanou splachovacou nádržkou a umývadlom. V kúpeľni v podkroví sa nachádza sprchovací kút s masážnymi tryskami a umývadlo, WC je samostatné s umývadlom. Všetky vodovodné batérie sú pákové. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom Protherm. Ohrev pitnej vody je zabezpečený plynovým prietokovým ohrievačom vody, ktorý sa nachádza v strojovni bazéna. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je granitový s odkvapkávačom. V kuchynskej linke je zabudovaná plynová varná doska s komínovým odsávačom pár, umývačka riadu, elektrická rúra na pečenie a chladnička s mrazničkou.

 

2. Bazén

Je súčasťou rodinného domu osadený v 1. PP. Ide o monolitický bazén s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Pri bazéne sa nachádza sprcha a umývadlo. Bol daný do užívania v roku 2000. V roku 2016 bol komplexne zrekonštruovaný.

Objem bazéna je 56,7 m3.

 

 

 

3. Letná kuchyňa

Je postavená ako prístavba k rodinnému domu na pozemku p. č. 285/5. Na liste vlastníctva je zapísaná ako sklad náradia. Ide o prízemnú stavbu bez podpivničenia napojenú na mestské rozvody inžinierskych sietí. Do užívania bola daná v roku 2000.

Zastavaná plocha letnej kuchyne je 61,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Letná kuchyňa je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 300 mm so zateplením. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným dreveným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z lepenkového šindľa. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí silikátová omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú štukové omietky stropov, stien - maľby, okolo kuchynskej linky je umývateľný obklad steny. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná sú plastové. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlaha je kobercová. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. V kuchynskej linke je zabudovaná elektrická varná doska s odsávačom pár a elektrická rúra na pečenie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Skleník

Je postavený z oceľových profilov so zasklením a základmi, príp. podmurovkou. Do užívania bol daný v roku 1997.

Zastavaná plocha skleníka je 28,26 m2.

 

2. Altánok

Je  postavený ako drevená konštrukcia bez obvodových stien s pultovou strechou pokrytou krytinou z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je zo zámkovej dlažby kladenej do betónu. V altánku je svetelná elektroinštalácia. Do užívania bol daný v roku 1997.

Zastavaná plocha altánku je 18,83 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.