Dražba rodinného domu v obci Alekšince pri Nitre! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
26.08.2020 11:00
Miesto dražby:
kongresová reštaurácia na 1. poschodí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
04.08.2020 14:00
Druhá obhliadka:
21.08.2020 14:00
Najnižšie podanie:
247 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
247 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Alekšince
Katastrálne územie:
Alekšince
Ulica:
Alekšince 529

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Alekšince, katastrálne územie: Alekšince, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1256, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 529 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 390/71 o výmere 179 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 530 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 390/77 o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/47 o výmere 459 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/71 o výmere 179 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 390/77 o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súp. č. 529, katastrálne územie Alekšince

Predmetom dražby je rodinný dom osadený v mierne svahovitom teréne. Situovaný je podľa listu vlastníctva mimo zastavaného územia obce, na základe obhliadky možno konštatovať, že je predmet dražby postavený v novovznikajúcej časti obce zastavanej novostavbami rodinných domov podobného charakteru. Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený z obecnej komunikácie. Od centra obce je lokalita vzdialená necelý 1 km. Na pozemku je možnosť napojenia na rozvod elektriny. Dom je riešený ako nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2016.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP pozostáva z obývacej izby s krbom, kuchyne s jedálňou, troch izieb, WC, chodby, schodiska, technickej miestnosti, kúpeľne, zádveria a špajze.

Zastavaná plocha 1. NP je 178,47 m2.

 

Podkrovie pozostáva z galérie a WC.

Zastavaná plocha podkrovia je 142,78 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu dražby sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo rodinného domu je zo sendvičovej steny s vonkajšou izoláciou, murované, hrúbky do 40 cm. Ako strešná krytina na valbovej streche je použitá pálená škridla TONDACH. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí omietka na báze umelých látok a obklad z kameňa. Vnútorné povrchy sú riešené hladkými omietkami a kamennými obkladmi. Výplne otvorov tvoria hliníkové okná. Obvodové murivo predmetu dražby je vyhotovené zo sendvičovej steny - murované Ytong a zateplené. Vodorovné konštrukcie – strop, sú riešené ako keramický strop systémom POROTHERM. Dom je zastrešený valbovou strechou s krytinou z pálenej škridle BRAS - lesklá metalíza. Podlahy na nadzemných podlažiach sú v izbách veľkoplošné parkety, v ostatných miestnostiach z mramoru. Výplne vonkajších otvorov tvoria hliníkové okná s izolačným trojsklom. Parapetné okenné dosky sú taktiež z mramoru. Vonkajšie žalúzie sú s elektronickým inteligentným ovládaním. Vstupné dvere do domu sú drevené, vnútorné interiérové dvere sú sklenené. V dome je rozvod teplej a studenej vody. Zdroj teplej vody je kotol ÚK. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné v kombinácii s podlahovým vykurovaním. Elektroinštalácia na prízemí je svetelná aj motorická. V celom dome je rozvod televízie, telefónu, zabezpečovacieho systému, bleskozvodu a kamerový systém. V kúpeľni sú dve umývadlá, WC, sprcha a rohová plastová vaňa. V druhej kúpeľni je jednoduchá vaňa a umývadlo. V kuchyni je kuchynská linka. V kuchynskej linke je zabudovaný elektrický sporák s indukčnou varnou doskou, elektrická rúra, digestor, umývačka riadu, chladnička, mraznička a drvič na smeti. Krb je zrealizovaný s otvoreným ohniskom. Schodisko do podkrovia je drevené so stupňami z tvrdého dreva. Dom je napojený na verejný rozvod vody. Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného pozinkovaného plechu. Predmet dražby je vyhotovený z vysoko kvalitných materiálov. V celom dome (vrátane podkrovia) je klimatizácia. Obklady v kúpeľniach sú z talianskych materiálov. Dlažby v celom dome sú z mramoru dovezeného z Talianska - Carara. Všetko je riešené inteligentným elektronickým ovládaním. Kúrenie je riešené diaľkovým ovládaním pomocou internetu.

 

2. Garáž súp. č. 530

Jedná sa o nepodpivničenú garáž s betónovými základmi a betónovou podmurovkou. Zvislé konštrukcie sú murované, minimálne hrúbky 30 cm, zateplené. Strop je trámčekový s rovným podhľadom. Strecha je plochá, krytina na streche je veľkoformátová gresová mrazuvzdorná dlažba. Vonkajšiu a vnútornú úpravu povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Kanalizácia a rozvod vody sú vybudované. Vnútorné vybavenie tvorí umývadlo s pákovou batériou. Elektroinštalácia je svetelná. Vráta sú plastové segmentové na diaľkové ovládanie (2 ks). Podlahy tvorí keramická gresová protišmyková dlažba. Okná sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom. Dvere sú hliníkové. Obklady sú keramické. Garáž bola daná do užívania v roku 2016.

Zastavaná plocha garáže je 35,55 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Bazén

Bazén bol vybudovaný v roku 2016 o objeme 30,08 m3.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.