Dražba 3-izb. bytu v Komárne Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.02.2020 14:00
Miesto dražby:
salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.02.2020 15:45
Druhá obhliadka:
21.02.2020 15:45
Najnižšie podanie:
35 600 €
S DPH
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
35 600 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Komárno
Katastrálne územie:
Komárno
Ulica:
Družstevná 21

Kontakt

Jana Žifčáková
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 76 nachádzajúci sa na 7. p. obytného domu so súp. č. 2584, vchod: 21, v obci KOMÁRNO (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg.“C“ č. 5228 o výmere 657 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6850/444825, vedeného v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7441, pre okres: Komárno, obec: KOMÁRNO, katastrálne územie: Komárno (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 76, katastrálne územie Komárno

Byt sa nachádza v bytovom panelovom dome, ktorý má deväť nadzemných podlaží, jedno polozapustené podlažie a plochú strechu. Na 1. PP sa nachádzajú pivnice k bytom, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a rozvod NN. Do užívania bol daný v roku 1981.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, chodby, loggie a pivnice.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 76 je 69,85 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 3,65 m2 (bez plochy loggie o výmere 4,21 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom. Nášľapnú vrstvu podláh tvorí veľkoplošná laminátová podlaha a keramická dlažba. V kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo. Vo WC je keramická WC kombi misa. V kúpeľni a WC je keramický obklad stien. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so vstavanými spotrebičmi: elektrickou rúrou, sklokeramickou varnou doskou, digestorom a nerezovým drezom. Povrchová úprava stien v byte je vápenná hladká omietka s maľovkou. V byte sú tri vstavané skrine. K bytu prináleží pivnica umiestnená na 1. PP. Bytový dom je montovaný z plošných panelových dielcov celoštátne unifikovanej stavebnej sústavy. Založený je na železobetónovej základovej doske. Zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie sú zo železobetónových prefabrikátov. Schodisko je dvojramenné železobetónové s nášľapnou vrstvou z terazzo dlažby. Zábradlie je kovové s dreveným madlom. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Strecha je plochá s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. Vstupná brána a okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Kúrenie má každý byt samostatné teplovodné elektrické so zdrojom umiestneným vo WC. Príprava TÚV je spoločná s vykurovaním so zásobníkom umiestneným vo WC.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.