Dražba 3-izbového bytu v Gabčíkove! Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
30.10.2019 12:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.10.2019 13:00
Druhá obhliadka:
23.10.2019 13:00
Najnižšie podanie:
22 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
22 500 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Gabčíkovo
Katastrálne územie:
Gabčíkovo
Ulica:
Budovateľská 598/15

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor

 

a)            na liste vlastníctva č. 3088, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 1.p. 32 bytovej jednotky so súpisným číslom 598, vchod: 15, na Budovateľskej ulici v Gabčíkove (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 405 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 406 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 407 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 408 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 1/32  (ďalej len ako „predmet dražby I“),

b)            na liste vlastníctva č. 3125, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 k pozemkom parcely registra „C“ č. 405 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 406 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 407 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 408 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

3 – izbový byt č. 1, Budovateľská 15 v Gabčíkove

Bytový panelový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza má 3 nadzemné podlažia, jedno polozapustené podlažie a plochú strechu. Dom je postavený v uličnej zástavbe centrálnej časti obce Gabčíkovo. V dome sa nachádzajú 3 typy bytov s loggiami. Na 1.PP sa nachádzajú murované pivnice k bytom, na ostatných nadzemných podlažiach sú byty. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a rozvod NN. Kúrenie má každý byt samostatné teplovodné elektrické so zdrojom umiestneným na chodbe. Príprava TUÚ je spoločná s vykurovaním so zásobníkom umiestneným vo WC. Predmet dražby nemá dokončené ani vykurovanie ani ohrev TÚV. Predmet dražby je orientovaný na sever a juh. V blízkosti domu je dostatok zelene. V obci sa nachádza obecný úrad, pošta, kultúrne stredisko, I. a II. stupeň základnej školy, materská škola, obchody a služby rôzneho druhu, základná zdravotná starostlivosť a pod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1986. Dom prešiel v roku 2010 rozsiahlou rekonštrukciou počas ktorej bola spravená strecha, zateplenie, vonkajšia omietka, vyspravená atika, klampiarske konštrukcie, vymenené boli aj okná v spoločných priestoroch a vstupná brána.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 1 pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, chodba, loggia a pivnica. Loggia je prístupná z rozmerovo najväčšej izby, orientovaná do zelene za domom.

Celková podlahová plocha bytu č. 1 vrátane príslušenstva je 72,05 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 7,02 m2 a bez plochy loggie o výmere 4,52 m2).

 

 

 

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Byt

Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom. V predmete dražby nie sú podlahy, zariaďovacie predmety, interiérové dvere, kuchynská linka a obklady. Dá sa povedať, že ide o holobyt. Povrchová úprava stien v byte je nová vápenná hladká omietka. Aby bol predmet dražby vhodný na bývanie bude vyžadovať ďalšiu investíciu do dokončenia a základného zariadenia. Byt bol v čase obhliadky čistý, pripravený na dokončovacie stavebné práce. V podobe v akej bol predmet dražby na obhliadke je neobývateľný.

 

Bytový dom

Bytový dom je montovaný z plošných panelových dielcov celoštátne unifikovanej stavebnej sústavy BAURING - CAMUS. Založený je na železobetónovej základovej doske. Zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie sú zo železobetónových prefabrikátov. Schodisko je dvojramenné železobetónové s nášľapnou vrstvou z terazzo dlažby. Zábradlie je kovové s dreveným madlom. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Strecha je plochá s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. Vstupná brána a okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave holobytu vyžadujúcom si jeho dokončenie a zariadenie.