2. opakovaná dražba rodinného domu a garáže v Obeckove, okres Veľký Krtíš! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
28.01.2020 17:00
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
09.01.2020 11:45
Druhá obhliadka:
23.01.2020 11:45
Najnižšie podanie:
35 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
47 300 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Obeckov
Katastrálne územie:
Obeckov
Ulica:
Obeckov 146

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Obeckov, katastrálne územie: Obeckov, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 572, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 146 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 28/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 146 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 27 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 26/1 o výmere 713 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 26/2 o výmere 102 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 26/3 o výmere 41 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 27 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 28/1 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 28/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 28/3 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp.č. 146 v Obeckove

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Obeckov v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri štátnej komunikácii prechádzajúcej obcou. Dom sa nachádza na kraji obce v lokalite s bežným hlukom cca 250 m od stredu obce. Vzdialenosť z obce Obeckov do okresného mesta Veľký Krtíš je cca 8,50 km, t.j. 10 min jazdy autom. Dom bol daný do užívania v roku 1976. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy. Dom je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením bez obytného podkrovia. Ku dňu obhliadky bol dom obývaný. Hlavný vstup do 1.NP domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody. Vstup do suterénu je z vonkajšej zadnej časti dvora a z 1.NP vnútornými schodami kovovej konštrukcie. Vstup do 2.NP je vnútorným schodiskom železobetónovej konštrukcie s povrchovou úpravou z keramickej dlažby.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: jedna miestnosť - kotolňa s plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo, zásobníkovým ohrievačom TÚV a domácou vodárňou.

Zastavaná plocha 1.PP je 18,5 m2.

1.NP: zádverie, kuchyňa spojená s obývacou izbou, chodba z ktorej je riešený vstup do kúpeľne, špajze, WC, izby, vstup do suterénu a zo zádveria je vstup vnútorným schodiskom do 2.NP.

Zastavaná plocha 1.NP je 106,69 m2.

2.NP: hala, loggia orientovaná do ulice, špajza s východom do pôjdnej časti a 3 izby.

Zastavaná plocha 2.NP je 106,69 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu, 1. a 2.NP je z pálených tehál hr. 30 - 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu bez zateplenia v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom a 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej omietky. Strop nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo v kombinácii s plynovým stacionárnym kotlom, ktoré sú umiestnené v kotolni v suteréne domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím a z vlastnej studne cez domácu vodáreň umiestnenú v kotolni v suteréne domu. ELI v suteréne a v 1. NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V, v 2.NP je rozvod ELI 220 V. Strecha domu je drevenej konštrukcie, valbová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované bez povrchovej úpravy (žľaby, zvody, záveterné lišty). Okná v 1. a v 2. NP sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú v celom dome hladké, na báze dreva, plné a zasklené. Vchodové dvere do 1.NP sú vymenené za plastové s celoobvodovým kovaním, presklené, so svetlíkom. Podlahy obytných miestnosti 1. a 2.NP sú plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva v dome sú z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 1.NP sa nachádza kuchyňa s rekonštruovanou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom, plynovou varnou doskou, el. rúrou s digestorom a nerezovým drezom s pákovou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Plynofikácia a rozvod plynu v dome do kuchyne a do kotolne bol zrealizovaný v roku 2006. V 1.NP sa nachádza kúpeľňa v pôvodnom stave, vybavená plechovou vaňou a umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 1,50 m a je tu podlaha z keramickej dlažby. V 1.NP je umiestnené samostatné WC vybavené WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC sú zo štukovej omietky, podlaha WC je z keramickej dlažby. Rodinný dom má čiastočné vady fasády – opadaná omietka.

 

2. Garáž so súp. č. 146 postavená na parcele č. 27

Budova garáže je umiestnená v zadnej časti dvora. Budova pozostáva z dvoch samostatných garáží a v strede medzi nimi je umiestnená jedna miestnosť - sklad prístupný cez dvere z vonkajšej strany dvora. Garáž bola vybudovaná v roku 1985. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha má hambálkový krov, krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková. Úpravy vonkajších povrchov sú z vápennej štukovej omietky. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou, okná sú zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter s vodorovnou izoláciou.

Zastavaná plocha garáže je 54,44 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodárska budova bez súpisného čísla

Hospodárska budova je umiestnená na parcele č. 26/3 vedľa garáže v zadnej časti dvora. Jedná sa o jednu miestnosť - sklad prístupný cez drevené zvlakové vráta z parcely č. 28/1. Hospodárska budova bola postavená v roku 1978. Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi prefabrikovanej garáže. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 40,94 m2.

 

2. Sklad

Sklad je umiestnený vedľa garáže na časti parcely č. 27 z juhovýchodnej strany. Jedná sa o jednu miestnosť - sklad prístupný cez drevené otváracie vráta. Sklad bol postavený v roku 1985. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Podlahy sú hrubé betónové.  

Zastavaná plocha skladu je 15,44 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.