Opakovaná dražba RD v Ochodnici Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
24.10.2019 13:45
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
04.10.2019 09:00
Druhá obhliadka:
18.10.2019 09:00
Najnižšie podanie:
44 950 €
Minimálne prihodenie:
400 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
59 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Kysucké Nové Mesto
Obec:
Ochodnica
Katastrálne územie:
Ochodnica
Ulica:
292 

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kysucké Nové Mesto, obec: Ochodnica, katastrálne územie: Ochodnica, zapísané v evidencii Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 289, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 292 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1028/1 o výmere 379 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1028/1 o výmere 379 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1028/2 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

 

Opis predmetu dražby

 

Jedná sa o rodinný dom súpisné číslo 292 nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v zastavanom území obce Ochodnica,                   s prístupom po miestnej asfaltovej komunikácií, v tichej lokalite na okraji obce, ktorý je súčasťou dvojdomu.

Na základe potvrdenia obce Ochodnica zo dňa 11.7.2008, bol začiatok užívania domu v roku 1958 so zrealizovanou prístavbou a nadstavbou v roku 1983. Dom je jednopodlažný s nadstavbou 2.NP a prístavbou 1.NP a podzemného podlažia.  Rodinný dom sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich domov a dvojdomov na okraji obce v tichej lokalite.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

  1. PP: Podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke do 1 m od upraveného terénu. Nachádza sa tu garáž využívaná ako dielňa, uhoľňa a chodba s kotlom.

Zastavaná plocha I. PP je 38,13 m2.

 

  1. NP: V pôvodnej časti domu sa nachádza zádverie, kuchyňa, chodba so schodiskom do 2.NP a obývacia izba.

Zastavaná plocha I. NP je 85 m2.

 

II. NP: Nadstavba 2.NP z roku 1983 je dispozične nadstavba domu riešená ako 3 x izba a chodba.

Zastavaná plocha II. NP je 85 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové monolitické pásy s izoláciou proti vode. Obvodové steny suterénu sú vybudované                                     z monolitického betónu v skladobnej hrúbke do 50 cm z vonkajšej strany obložené keramickým obkladom so zvislou  izoláciou proti vode. Obvodové steny pôvodnej časti nadzemného podlažia sú murované zo škvarobetónových tvárnic,  prístavba 1.NP a nadstavba 2.NP domu je vymurovaná z tehál, v skladobnej hrúbke do 40 cm. Z dvoch strán je dom zateplený polystyrénom s vonkajšou škrabanou akrylátovou omietkou, ďalšie dve steny fasády sú bez zateplenia s povrchovou úpravou zo škrabanej brizolitovej omietky. Vnútorné priečky domu sú murované z tehál, stropy nad jednotlivými podlažiami domu sú monolitické žb. s rovným podhľadom, nad pôvodnou časťou domu je strop drevený trámový.

Schody zo suterénu do prízemia na poschodie domu sú monolitické jednoramenné s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. 

Strecha na dome je sedlová - drevený krov s plechovou krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy a parapety okien sú z pozinkovaného plechu.

Podlahy sú laminátové  plávajúce, dlažby sú keramické.

Okná sú drevené dvojité v suteréne, v nadzemných podlažiach sú okná plastové EURO s izolačným dvojsklom so žalúziami. Vstupné dvere sú drevené z euro profilov, vnútorné dvere sú plné a presklené, drevené rámové s výplňou.

ELI v RD je svetelná a motorická, v suteréne a v 1.NP, v 2.NP domu je elektroinštalácia 220 V.

Kúrenie v RD je ústredné s radiátormi plechovými panelovými a plynovým kotlom a kotlom na tuhé palivo, umiestnenými              v suteréne domu.

 

Vybavenie jednotlivých podlaží domu, kuchyne, kúpeľne, WC: 

1. PP

Podlahy v suteréne sú prevažne betónové, garážová brána je hliníková výklopná, okná sú dvojité drevené.

V uhoľni v suteréne je umiestnený kotol na tuhé palivo a na chodbe je umiestnený plynový kotol a ohrev TÚV.

 

1. NP

Okná v 1.NP sú plastové s vnútornými žalúziami, dvere sú drevené. Podlahy obytných miestností sú plávajúce, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. V kuchyni boli zrealizované v roku 2003 nové vnútorné rozvody a nové vnútorné vybavenie: kuchynská linka s nerezovým umývadlom, plynový sporák, keramický obklad. Radiátory v miestnostiach sú liatinové.  

Prístavba  z roku  1983: V prístavbe sa nachádza chodba, kúpeľňa, samostatné WC a jedna izba. Podlahy v izbe sú plávajúce,  v kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Okná sú plastové s vnútornými žalúziami, dvere sú drevené rámové.

Vnútorné vybavenie kúpeľne: smaltovaná vaňa, umývadlo, keramický obklad. WC je samostatné s WC misou kombi                        a keramickým obkladom steny. 

 

2.NP

Podlahy v izbách sú prevažne plávajúce laminátové. Okná sú plastové s vnútornými žalúziami, dvere sú drevené rámové.  Radiátory v izbách sú liatinové.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku č. 37/2010 vypracovaného Ing. Gabrielou Škorvagovou a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.