Dražba rodinného domu v Žarnovici! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.09.2019 13:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
09.09.2019 10:00
Druhá obhliadka:
20.09.2019 10:00
Najnižšie podanie:
116 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
116 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Žarnovica
Obec:
Žarnovica
Katastrálne územie:
Žarnovica
Ulica:
Tehelná 158/5

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žarnovica, obec: Žarnovica, katastrálne územie: Žarnovica, zapísané v evidencii Okresného úradu Žarnovica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 50, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 158 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 889/3 o výmere 128 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 889/1 o výmere 231 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 889/2 o výmere 7 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 889/3 o výmere 128 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 890 o výmere 269 m², druh pozemku: záhrada (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp.č. 158 v Žarnovici

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Žarnovica v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií. Dom sa nachádza na kraji obce v lokalite s bežným hlukom cca 1000 m od stredu obce. Dom bol vybudovaný v roku 1945. V roku 2013 bola na dome zrealizovaná nadstavba a prístavba. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V čase obhliadky predmet dražby nebol napojený na verejný rozvod zemného plynu, je však možnosť napojenia od miestnej komunikácie. Dom je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia so zrealizovanou nadstavbou obytného podkrovia a prístavbou 1.NP. V čase obhliadky dom nebol obývaný. Hlavný vstup do 1.NP je z bočnej juhovýchodnej časti dvora cez krytú terasu. Vnútorné prepojenie 1.NP a podkrovia je vnútorným železobetónovým schodiskom s povrchovou úpravou z textilnej podlahoviny RIGA.

 

Dispozičné riešenie:

V I. NP sa nachádza: zádverie (prístavba), hala s teplovzdušným kozubom a schodiskom do podkrovia, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC a špajza s umiestneným ohrievačom TÚV.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 102,32 m2.

 

V podkroví sa nachádza: chodba, 3 izby, kúpeľňa s WC a technická miestnosť s umiestnenou akumulačnou nádobou spojenou s ohrevom vody fotovoltaickými panelmi. Z jednej izby podkrovia je umiestnený balkón orientovaný na severovýchodnú stranu do ulice a časti predzahrádky.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 102,32 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo pôvodnej časti 1.NP je murované z kamenného muriva hr. 68 cm, murivo prístavby 1.NP a nadstavby podkrovia je murované z tehál Porotherm hr. 44 cm. Dom je z vonkajšej strany zateplený s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou, strop nad nadstavbou podkrovia je drevený trámový, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie s podhľadom - sadrokartón v kombinácii s lamelami na báze dreva zn. Deos. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené v prízemí ako podlahové teplovodné a v podkroví je ústredné s plechovými panelovými radiátormi, ktoré sú v kúpeľniach na prízemí a v podkroví doplnené rebríkovými radiátormi. Zdrojom tepla je teplovzdušný krb s dvojitým plášťom, tzv. vodníkom, fotovoltaické panely a el. špirála, ktorá je súčasťou akumulačnej nádoby umiestnenej v podkroví, ktorá je aj zdrojom teplej úžitkovej vody v dome. Rozvod vody je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1.NP a 220 V v podkroví. Strecha domu je sedlová s vikiermi (3 ks) pokrytá krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované s povrchovou úpravou (žľaby, zvody, záveterné lišty). Okná boli osadené v roku 2013 pri realizovaní nadstavby a prístavby - plastové EURO s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú v celom dome dyhované na báze dreva, plné a presklené, vsadené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere do domu sú plastové EURO s celoobvodovým kovaním s presklením. Podlahy obytných miestností 1.NP a podkrovia sú plávajúce laminátové, zrealizované v roku 2013 po zrealizovaní nadstavby a prístavby, podlahy príslušenstva v dome sú z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby s podlahovým vykurovaním. V 1.NP sa nachádza kuchyňa rekonštruovaná v roku 2013, zariadená kuchynskou linkou na báze dreva. V kuchynskej zostave bol v čase obhliadky zabudovaný nerezový drez so stojankovou batériou, osadeným digestorom pod ktorým je odstránený kuchynský sporák. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Plynofikácia a rozvod plynu v dome nie sú zrealizované. V 1.NP sa nachádza kúpeľňa rekonštruovaná v roku 2013, vybavená sprchovacím kútom a umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby je s podlahovým vykurovaním. V 1.NP domu je umiestnené aj samostatné WC bez umývadla vybavené závesnou WC misou zn. Geberit. WC bolo rekonštruované v roku 2013 pri realizovaní prístavby a nadstavby domu. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby je s podlahovým vykurovaním. V podkroví domu sa nachádza kúpeľňa zrealizovaná v roku 2013 pri realizácií nadstavby, vybavená plastovou rohovou vaňou s masážnymi tryskami, umývadlom a závesným WC s podomietkovým splachovačom zn. Geberit. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Prestrešená terasa pred vchodom do rodinného domu

Prestrešená terasa pred vchodom do domu je z juhovýchodnej strany zrealizovaná po celej dĺžke domu s pultovou strechou napojenou na strechu rodinného domu. Prestrešená terasa bola vybudovaná v roku 2013. Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z povrchovo upravených drevených hranolov osadených do betónovej konštrukcie podmurovky a betónových základov. Strecha prístrešku je pultová, pokrytá betónovou krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou.

Zastavaná plocha prestrešenej terasy je 30,42 m2.

 

2. Bazén

Bazén je umiestnený vedľa domu z južnej strany na parcele č. 890. Bol vybudovaný v roku 2013. Teleso bazénu je laminátovej konštrukcie uloženej v zemi, obetónovanej a obsypanej zeminou. V čase obhliadky bol bazén mimo prevádzky s nefunkčnou filtráciou, jeho dokončenosť bola cca na 70%.

Objem bazéna je 8,8 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.