Dražba 1-izbového bytu a nebytového priestoru v Ružomberku - FATRAPARK II! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
09.09.2019 17:45
Miesto dražby:
salónik Choč na 2. poschodí HOTELA KULTÚRA, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
Prvá obhliadka:
23.08.2019 09:30
Druhá obhliadka:
06.09.2019 09:30
Najnižšie podanie:
52 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
52 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Ružomberok
Obec:
Ružomberok
Katastrálne územie:
Ružomberok
Ulica:
Hrabovská Cesta 5386/22

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok, zapísané v evidencii Okresného úradu Ružomberok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 15706, a to konkrétne:

  • byt č. 316 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu Fatra park II´ - Hrabovo so súpisným číslom 5386 (ďalej len ako „Dom“), vchod: 22 v Ružomberku postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 14513/3 o výmere 997 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemkom parcely registra „C“ č. 14509/1 o výmere 125 m2, druh pozemku: lesný pozemok, č. 14509/3 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14510/1 o výmere 240 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 14511/1 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  č. 14513/1 o výmere 219 m2, druh pozemku: lesný pozemok, č. 14513/2 o výmere 360 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14513/4 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Priľahlé pozemky“), o veľkosti 2932/409337 (ďalej len ako „predmet dražby I“),
  • priestor č. 23 nachádzajúci sa v suteréne Domu, vchod: 22 v Ružomberku, postavený na Pozemku spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a Priľahlým pozemkom, o veľkosti 143/409337 (ďalej len ako „predmet dražby II“),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok, zapísané v evidencii Okresného úradu Ružomberok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 16109, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/64 k pozemku parcely registra „C“ č. 14504/76 o výmere 514 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/86 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/87 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/88 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/89 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/90 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/91 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/92 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/93 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/94 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/95 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/96 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/97 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/98 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/99 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/100 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/101 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/102 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/103 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/104 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/105 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/106 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/107 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/108 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/109 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/110 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/111 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/112 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/113 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/114 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/115 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/116 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/117 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/118 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/119 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/120 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/121 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/122 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/123 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/124 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/125 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/126 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/127 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/128 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/129 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/130 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/131 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/132 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/133 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/134 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/135 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/136 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/137 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/138 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/139 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/140 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/141 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/142 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/143 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/144 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/145 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/146 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/147 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 14504/148 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby III“ a spolu s predmetom dražby I a predmetom dražby II ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Byt č. 316, ul. Hrabovská cesta, k.ú. Ružomberok

Bytový dom má prízemie, ďalšie štyri nadzemné podlažia a piate nadzemné podlažie je čiastočne podkrovné. Bytový dom je bez podpivničenia s prízemím a nadzemnými podlažiami. V prízemí sa nachádzajú spoločné vstupné priestory s recepciou, nebytové priestory pre jednotlivé byty, sklady a prevádzkové priestory. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Dolina Hrabovo pri Ružomberku je jednou z najobľúbenejších rekreačných dolín s ponukou ubytovania na Liptove. Cesta autom od bytového domu do centra mesta Ružomberok trvá cca 10 - 15  min. Kompletná občianska vybavenosť je vo vzdialenosti cca 3 km - sieť obchodov, služieb, základná škola, zastávka MHD. Terén je svahovitý. Bytový dom bol vybudovaný v roku 2009.

 

Dispozičné riešenie bytu sa predpokladá:

Byt č. 316 pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí kuchynský kút, kúpeľňa   s WC a nebytový priestor umiestnený v suteréne - prízemí bytového domu. K vybavenosti bytu patrí aj balkón orientovaný na severovýchodnú svetovú stranu.

Celková podlahová plocha bytu č. 316 je 29,32 m2 (bez výmery balkóna o veľkosti 5,55 m2).

 

2. Nebytový priestor č. 23 v suteréne bytového domu

Nebytový priestor je situovaný v suteréne bytového domu, vchod č. 22, prístupný z chodby bytového domu.

 

Dispozičné riešenie nebytového priestoru sa predpokladá:

Nebytový priestor č. 23 pozostáva z jednej miestnosti - skladu.

Celková podlahová plocha nebytového priestoru č. 23 je 1,43 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Obvodový plášť bytového domu je murovaný o hr. 45 cm z tehál. Fasáda bytového domu je zateplená s dobre udržiavaným oplechovaním štítov strechy s parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Vstupné vchodové dvere od zádveria (predné) sú drevené s izolačným dvojsklom. Pred vstupom do bytového domu je zo severovýchodnej strany spevnená plocha z betónovej zámkovej dlažby kladenej do štrkového lôžka. V blízkosti bytového domu sa nachádza rekreačná oblasť s prírodnými vodnými plochami využívanými na rekreáciu.

 

Byt

Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva, plné a presklené, otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú vymenené za protipožiarne. Steny bytu sú s povrchom so stierkami a maľbami v izbách a v kuchyni. Bytové jadro je murované. Kúpeľňa bytu je murovaná z presných tvárnic, vybavená zariaďovacími predmetmi - sprchou, WC a umývadlom. Vodovodné batérie sú pákové (do umývadla a kuchyne) a do vane je zavedená páková batéria so sprchou. Povrchové úpravy stien kúpeľne s WC sú z keramického obkladu. Dvere v byte sú dyhované do obložkových zárubní. WC v byte je samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Kuchynská linka je z dreva a osadená v kuchynskom kúte, sporák je plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez je nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí je z PVC. Podlaha na balkóne je z keramickej dlažby na cementovom potere. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.  

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.