2. opakovaná bezproblémová dražba rodinného domu v Choči, okres Zlaté Moravce, teraz za najnižšiu cenu!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
28.10.2019 11:30
Miesto dražby:
salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.10.2019 10:45
Druhá obhliadka:
22.10.2019 10:45
Najnižšie podanie:
16 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
32 300 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Choča
Katastrálne územie:
Choča
Ulica:
Choča 215

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Choča, katastrálne územie: Choča, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 188, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „E“ č. 1/1 o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1/4 o výmere 918 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2 o výmere: 814 m, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 215 v obci Choča

Predmet dražby sa nachádza v bežnej zástavbe v okrajovej časti obce, v susedstve bývalého poľnohospodárskeho družstva, vzhľadom na dispozíciu obce s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. Obec je vzdialená od okresného mesta Zlaté Moravce 10 km. Občianska vybavenosť obce zodpovedá ostatným obciam s obecným úradom, kultúrnym domom, obchodom s potravinami a s rozličným tovarom. Chýba však ZŠ i MŠ. Orientácia hlavných obytných miestností je do JZ strany. Dom je čiastočne podpivničený s prízemím, vytvárajúc obdlžníkový pôdorys. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1948.

 

Dispozičné riešenie:

V I. PP sa nachádza: skladová miestnosť.

Zastavaná plocha I. PP je o výmere 12,02 m2.

 

V I. NP sa nachádza: chodba, komora, kuchyňa a dve izby.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 101,01 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

V roku 2013 bola započatá rekonštrukcia so spevnením základových konštrukcií u ktorých došlo v dôsledku sadnutia k prasknutiu ako i k popráskaniu obvodového muriva, ktoré bolo v časti  obvodového múra rozobraté a doplnené so siporexovým murivom. V interiéri taktiež došlo k vytrhaniu podlahy v jednej z izieb a k zbúraniu všetkých nenosných priečok. Dom je v stave započatej rekonštrukcie.

I. PP: Osadenie do terénu je do 2,0 m, bez zvislej izolácie. Murivo je z betónového muriva. Deliace konštrukcie tu nie sú. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú 2 x do 1/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú latové, tesársky zbíjané. Okno je kovové jednoduché. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je tu 220 V.

I. NP: Základy sú betónové – ide o objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Murivo je z pálených tehál s nameranou hrúbkou 36 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové so 40%-nou dokončenosťou, priečky medzi vstupnou chodbou  a izbou, ako i chodbou a špajzou a taktiež medzi kuchyňou a izbou sú zbúrané, zostala iba nosná priečka. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké s dokončenosťou na 70% - v obývacej izbe čiastočne chýbajú. Stropy sú drevené trámové s podhľadom z rákos a omietky. Krov je stanový. Krytina strechy na krove je ťahaná drážková škridla. Klampiarske konštrukcie tvoria len žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú 4 x nad 2/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú prevažujúce plástové. Vnútorné rolety sú drevené – a to na okne v kuchyni. Podlahy  obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v jednej izbe chýbajú úplne a v jednej izbe je palubovka. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je 380 V s poistkami. Zdroj vykurovania tu nie je. Vybavenie kuchyne tvorí sporák murovaný na pevné palivo. Vnútorné vybavenie tu nie je. Elektrický rozvádzač je osadený s poistkami.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 1/4

Prístrešok je umiestnený pozdĺž domu v časti vstupu do domu na parc. KN č. 1/4. Prístrešok sa stal užívania schopný v roku 2013. Zvislé konštrukcie tvorí kovová nosná konštrukcia bez výplne. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytinu strechy tvoria vlnité dosky onduline, avšak v časti chýba. Klampiarske konštrukcie tu nie sú. Vonkajšia ani vnútorná úprava povrchov tu nie je.

Zastavaná plocha prístrešku je 30,9 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu.