Dražba rodinného domu v obci Rastislavice Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
15.07.2019 11:00
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
27.06.2019 11:45
Druhá obhliadka:
12.07.2019 11:45
Najnižšie podanie:
5 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
5 700 €
Dražobná zábezpeka:
1 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Rastislavice
Katastrálne územie:
Rastislavice
Ulica:
Rastislavice 287

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Rastislavice, katastrálne územie: Rastislavice, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 20, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 287 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 727 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 726 o výmere 599 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 727 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 287, katastrálne územie Rastislavice

Ide o murovaný, nepodpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Je súčasťou dvojdomu. Do užívania bol daný v roku 1930.   

 

Dispozičné riešenie:

Zo západnej strany domu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vstup je riešený predsadenou predsieňou. Následne sa vstupuje do chodby, z ktorej je prístup do komory, priechodnej kuchyne a priechodnej izby. Z kuchyne je prístup do kúpeľne s WC. V rodinnom dome je celkovo štvoro obytných miestností, ktoré sú priechodné a nadväzujú na seba. Na poslednú izbu nadväzuje predsieň, z ktorej je možnosť ísť do záhrady.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 184 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu alebo kameňa bez vodorovnej izolácie. Podmurovka je zhotovená ako škárované tehlové murivo. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 300-450 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené z kotvených drevených dosák, drevený trámový strop s povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Strecha je šikmá, sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z bridlíc, prestrešenie predsiene je vyriešené azbestovými vlnovcovými panelmi. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Vstupné dvere sú zhovené ako drevené, laťkové. Interiérové dvere sú v celom dome zhotovené ako drevené rámové s výplňou. Okná sú zhotovené ako zdvojené drevené. Vykurovanie domu je lokálne. Ako zdroj vykurovania slúžili kachle na drevo a ako zdroj TÚV slúžil zásobníkový elektrický ohrievač. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom a WC s nádržkou. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám.

   

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zlom stave.