Dražba 3-izbového bytu v centre Humenného! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
08.08.2019 09:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
16.07.2019 12:45
Druhá obhliadka:
05.08.2019 12:45
Najnižšie podanie:
61 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
61 200 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Humenné
Obec:
Humenné
Katastrálne územie:
Humenné
Ulica:
Námestie Slobody 14/37

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Humenné, obec: Humenné, katastrálne územie: Humenné, zapísané v evidencii Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8374, a to konkrétne:

  • byt č. 61 nachádzajúci sa na 5.p. Bytovky so súpisným číslom 14, vchod: 37 na ulici Námestie Slobody v obci Humenné (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4010 o výmere 271 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4011 o výmere 192 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4012 o výmere 467 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4013 o výmere 194 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 4014 o výmere 204 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6350/498784 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 61 na Námestí Slobody č. 37, súpisné číslo 14, katastrálne územie Humenné

Predmetom dražby je byt v obytnom dome, ktorý je situovaný v zástavbe radových a vežových obytných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Nachádza sa v centre mesta, v jeho pešej zóne. Okná z obytných miestností sú situované na východ a západ. V obytnom dome, ako aj v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne problémové skupiny obyvateľstva. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1966.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 61 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. K bytu prislúchajú dva balkóny a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 61 je 65,67 m2 (bez výmery balkónov o veľkosti cca 5 m2 a pivnice o veľkosti 4,36 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je podpivničený. V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú nebytové priestory. Šesť nadzemných podlaží je obytných. Bytový dom je tehlový, budovaný tradičnou technológiou s plochou strechou, pokrytý živičnou krytinou a novými klampiarskymi konštrukciami. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové a sú nové plastové okná na spoločných priestoroch. Bytový dom má nový náter fasády. Je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Byt

V byte bola realizovaná rekonštrukcia. Omietky v byte sú štukové. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Podlahy v byte sú v obytných miestnostiach plávajúce, v jednej izbe je pôvodná parketová podlaha v dobrom stave, vyspravená, ostatné podlahy sú  keramické dlažby. Jadro je murované s keramickým obkladom stien. Okolo sporáka sa nachádza keramický obklad stien. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo a WC. Zariaďovacie predmety sú  štandardné. Batérie sú pákové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. V linke je zabudovaná sklokeramická varná doska s odsávačom pár, elektrická rúra na pečenie a umývačka riadu. V byte sú tri vstavané skrine. Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla. Radiátory sú panelové. Byt je napojený na verejný rozvod studenej a teplej vody. Ide o okrajový byt, kde v jednej z rohových izieb je zamokrený strop.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.