Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu 2 bytových jednotiek (rodinného domu) v Letanovciach! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
67 575 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
90 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Spišská Nová Ves
Obec:
Letanovce
Katastrálne územie:
Letanovce
Ulica:
Slov. Raja 253/86

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

a) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Letanovce, katastrálne územie: Letanovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1074, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí rodinného domu so vstavbou a prístavbou so súpisným číslom 253 (ďalej len „Dom“), vchod: prízemie rod. domu, na ulici Slovenského raja v Letanovciach, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2489/2 o výmere 185 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 2489/1 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 1/2 (ďalej len „predmet dražby I“),
  • byt č. 2 nachádzajúci sa na 1.p. Domu, vchod: vstavba v podkroví a prístavba, na ulici Slovenského raja v Letanovciach, postavený na Pozemku, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemku parcely registra „C“ č. 2489/1 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 1/2  (ďalej len ako „predmet dražby II“),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Letanovce, katastrálne územie: Letanovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1075, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 2489/4 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby III“)

c) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Letanovce, katastrálne územie: Letanovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 357, a to konkrétne:

  • garáž so súpisným číslom 662 s prísl. postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 2489/3 o výmere 34 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2489/3 o výmere 34 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby IV“ a spolu s predmetom dražby I, predmetom dražby II a predmetom dražby III ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom s.č. 253, k.ú. Letanovce

Predmetom dražby je dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Letanovce, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce na ul. Slovenského raja č. 86. Dom bol vybudovaný v roku 1930, v roku 2005 bola k domu vybudovaná prístavba a nadstavba podkrovia s rekonštruovaným krovom a krytinou. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky napojená na všetky verejné inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, ELI a na verejný rozvod zemného plynu. Dom je riešený ako jednopodlažný s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou. Ku dňu ohodnotenia bol dom čiastočne obývaný, a to jeho podkrovná časť. Prízemie domu v čase obhliadky nebolo obývané, je v ňom umiestnený plynový kondenzačný kotol v nike v kúpeľni.

 

Dispozičné riešenie:

V I.NP sa nachádza jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva zo zádveria, štyroch izieb, haly s kuchyňou a schodiskom do podkrovia, chodby, WC a kúpeľne.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 184,67 m2.

 

V podkroví sa nachádza samostatná bytová jednotka, ktorá pozostáva z obytnej haly, kuchyne, špajze, obývacej izby, chodby, WC, kúpeľne , prechodovej chodby k predným dvom izbám s loggiou prístupnou z obidvoch izieb orientovanou do ulice na juhovýchodnú svetovú stranu.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 184,67 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové, prekladané kameňom s dodatočne zrealizovanou vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Obvodové murivo 1.NP a podkrovia je z tehál hr. 30 - 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou z minerálnej omietky bez zateplenia. Severná strana rodinného domu je obložená plastovým lamelovým obkladom. Vonkajšie povrchové úpravy boli zrealizované pri realizovaní podkrovia v roku 2005. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným sadrokartónovým obkladom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) v celom dome sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je ústredné s plechovými panelovými radiátormi a kondenzačným plynovým kotlom umiestneným v kúpeľni na prízemí domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v podkroví domu. Rozvod vody je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1.NP a rozvodmi 220 V v podkroví. Strecha domu je sedlová, pokrytá krytinou z asfaltových šindľov na plnom debnení, zrealizovaná v rámci rekonštrukcie v roku 2005. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované úplné strechy a parapety. Okná v dome sú prevažne vymenené za plastové v obytných miestnostiach, v ostatných miestnostiach sú okná drevené zdvojené. Interiérové dvere v celom dome sú rámové masívne s filungami, plné a presklemé, vsadené do kovových zárubní. Podlahy obytných miestností a chodieb v dome sú z cementového poteru s laminátovou plávajúcou podlahou. Hala na prízemí a chodba sú zrealizované s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. V dome sa nachádzajú dve samostatné WC, rekonštruované v roku 2005, v prízemí a v podkroví domu, ktoré sú vybavené WC misou kombi a umývadlom. Povrchové úpravy stien v obidvoch WC sú z keramických obkladov a podlaha je z keramickej dlažby. V čase obhliadky bol vo WC v podkroví na bočnej stene opadaný obklad. V prízemí domu je umiestnená kúpeľňa rekonštruovaná v roku 2005 a vybavená plastovou vaňou a umývadlom a za vaňou v nike je umiestnený plynový závesný kondenzačný kotol ÚVK, ktorý slúži pre vykurovanie celého domu. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví domu je umiestnená druhá kúpeľňa rekonštruovaná v roku 2005 a vybavená plastovou rohovou vaňou a umývadlom v murovanom pulte. V tejto kúpeľni je osadená aj automatická práčka. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov sú do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V 1.NP domu je v hale umiestnená jedna kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva vybavená drezom a plynovým sporákom. V podkroví sa nachádza druhá kuchyňa vybavená kuchynskou linkou, zrealizovaná v roku 2005 pri realizovaní nadstavby domu. Kuchyňa je vybavená kuchynským sporákom s keramickou platňou a digestorom, kuchynským nerezovým drezom s kuchynskou stojankovou batériou. Pracovná doska je na báze dreva v tvare U, ktorá je smerom k obývacej izbe otvorená s osadeným barovým pultom.

 

2. Garáž s.č. 662

Garáž je umiestnená samostatne v zadnej časti dvora a bola vybudovaná v roku 1970.  Garáž pozostáva z dvoch miestností - skladu a garáže prístupnej z časti dvora. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha je z pultového krovu, krytina je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie povrchy tvorí striekaný brizolit a vápenná štuková omietka. Vnútorné povrchy sú z vápennej hrubej omietky. Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Je tu svetelná a motorická elektroinštalácia.

Zastavaná plocha garáže je 33,60 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Garáž bez súpisného čísla je umiestnená za domom na p. č. 2489/4, vybudovaná v roku 2005. Garáž pozostáva z jednej miestnosti prístupnej z ulice a prechodnej dverami do prístavby domu. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy majú podbitie krovu. Zateplenie je zrealizované minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm alebo pod. Strecha je z pultového krovu. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov sú zo striekaného brizolitu a vápennej štukovej omietky. Úpravy vnútorných povrchov sú vápenné, zo štukovej omietky. Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Je tu svetelná a motorická elektroinštalácia.

Zastavaná plocha garáže je 14,7 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.