Dražba bytu v Turnianskej Novej Vsi, okres Košice - okolie Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
08.08.2019 10:45
Miesto dražby:
salónik RONDO CLUB, na 2. posch. hotela: Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
16.07.2019 08:00
Druhá obhliadka:
05.08.2019 08:00
Najnižšie podanie:
5 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
5 900 €
Dražobná zábezpeka:
1 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Turnianska Nová Ves
Katastrálne územie:
Turnianska Nová Ves
Ulica:
Turnianska Nová Ves 86

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

byt č. 6 nachádzajúci sa na 2. p. objektu bývania so súp. č. 86, vchod: 86, v obci Turnianska Nová Ves (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg.“C“ č. 93/5 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba súp.č. 86 nie je evidovaný na liste vlastníctva), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 66/447, vedeného v evidencii Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 663, pre okres: Košice - okolie, obec: Turnianska Nová Ves, katastrálne územie: Turnianska Nová Ves (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 6, katastrálne územie Turnianska Nová Ves

Byt sa nachádza na druhom poschodí v obytnom dome súpisné a orientačné číslo 86. Obytný dom je súčasťou zástavby obytných a rodinných domov. Bol daný do užívania v roku 1970. Obytný dom je podpivničený. V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Tri nadzemné podlažia sú obytné.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby, kuchyne, komory, kúpeľne, WC a balkóna.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 6 je 62,04 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 8,4 m2 (bez plochy balkóna o výmere 1,87 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Obytný dom je murovaný s plochou strechou pokrytý lepenkovou krytinou. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové. Bytový dom nie je zateplený, vonkajšia omietka je poškodená. Je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina a voda) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii. Byt je v pôvodnom stave. Omietky v byte sú vápenné. Okná sú drevené zdvojené s medziokennými žalúziami. Zárubne sú oceľové, dvere sú biele. Podlahy v byte sú z PVC. Jadro je murované v kúpeľni s keramickým obkladom stien. Okolo sporáka sa nachádza keramický obklad stien. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové.  Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Sporák v kuchyni je na tuhé palivo. Byt je vykurovaný kachľovou pecou na tuhé palivo, ktorá je umiestnená v priečke medzi dvomi izbami. Byt je napojený na verejný rozvod studenej vody. Pitná voda je zohrievaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Byt je zaradený do II. kategórie s úplným sociálnym vybavením a ústredným kúrením.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.