Dražba bytu v Rimavskej Sobote na ulici L. Svobodu Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.08.2019 14:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
18.07.2019 10:15
Druhá obhliadka:
02.08.2019 10:15
Najnižšie podanie:
31 600 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
31 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Tomášová
Ulica:
L. Svobodu 26

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 94 nachádzajúci sa na 7. p. 112 b.j. – L. Svobodu so súpisným číslom 1741, vchod: 26, na ulici L. Svobodu č. 26 v Rimavskej Sobote (ďalej len ako „Dom“) postavenej na parcele registra „C“ č. 833/95 o výmere 1411m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6878/734965, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2766, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, katastrálne územie Tomášová.

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 94 na ulici L. Svobodu č. 26, súpisné číslo 1741, katastrálne územie Tomášová, okres Rimavská Sobota

Byt č. 94 sa nachádza v obytnom dome, ktorý je súčasťou radovej zástavby obytných domov na ulici L. Svobodu v Rimavskej Sobote. Dom bol daný do užívania v roku 1986. Dom nie je podpivničený. V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Osem nadzemných podlaží je obytných. Dom je panelový s pultovou strechou pokrytý novou plechovou krytinou a novými klampiarskymi konštrukciami. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové, tiež sú nové plastové okná na schodišti. Bytový dom je zateplený, napojený je na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC. Byt je s balkónom o výmere 3,39 m2. K bytu patrí aj pivnica. Celková podlahová plocha bytu č. 94 vrátane pivnice (bez plochy balkóna) je 68,49 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Omietky v byte sú vápenné. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Zárubne sú oceľové, dvere sú biele. Podlahy v byte sú z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha. Vo WC a v kúpeľni je keramická dlažba. Jadro je pôvodné umakartové z vonkajšej strany je otapetované, z vnútornej strany je s keramickým obkladom stien. Keramický obklad stien sa  nachádza tiež okolo sporáka. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Zariaďovacie predmety sú  štandardné. Batérie sú pákové.  Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Sporák je plynový s odsávačom pár. Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla. Radiátory sú panelové. Byt je napojený na verejný rozvod studenej a teplej vody a plynu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.