Dražba 2-izbového bytu v Nitre Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
15.07.2019 12:30
Miesto dražby:
salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
27.06.2019 09:30
Druhá obhliadka:
12.07.2019 09:30
Najnižšie podanie:
74 400 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
74 400 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitra
Katastrálne územie:
Nitra
Ulica:
Škultétyho 5

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 51 nachádzajúci sa na 12. p. bytového domu o.č.5 so súpisným číslom 527, vchod: č.o.5 na Škultétyho ulici č. 527/5 v Nitre (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“ č. 7339 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 527 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3681 pre k.ú. Nitra), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 63/3968, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5574, okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra.

Opis predmetu dražby

Byt č. 51 sa nachádza na dvanástom nadzemnom podlaží (11.poschodí) v bytovom dome so. súp. č. 527 v jeho jedinom vchode na Škultétyho ul. v Nitre. Bytový dom má trinásť nadzemných podlaží (prízemie a dvanásť poschodí), v prízemí sa nachádzajú spoločné priestory obytného domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Na dvanástich poschodiach sa nachádza spolu 60 bytov. Bytový dom začal byť užívaný v roku 1985. Bytový dom bol zateplený, vymenené boli pôvodné okná a vstupné dvere do domu, urobená bola nová strešná krytina a vonkajšie úpravy povrchov fasád.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 51 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory: dve izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC, šatník, predsieň, chodbu a jednu predsadenú loggiu prístupnú z kuchyne.

Celková podlahová plocha bytu č. 51 vrátane pivnice (ktorá je o výmere 1,43 m2) je 63,36 m2. Byt má loggiu o výmere 3,02 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom je panelový, má obvodový plášť zo zateplených panelov hr. 28 cm so zateplením polystyrénom hr. 10 cm, má plochú strechu so živičnou privarovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu-kompletné. Parapety okien sú z hliníkových plechov. Schodisko je žel. betónové schodnicové s povrchovou úpravou liate terazzo. Vonkajšia povrchová  úprava fasád je zo silikátových omietok, na dome je inštalovaný bleskozvod.

Bytový dom s. č. 527 je napojený na všetky inžinierske siete - elektrinu, vodu, kanalizáciu, plyn, teplovodné rozvody ÚK, TÚV a telefón. Bytový dom má rozvod spoločnej televíznej a rozhlasovej antény a domáceho telefónu. Každý byt má ústredné vykurovanie a teplú vodu z výmenníkovej stanice. V prízemí sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory bytového domu – kočikáreň, práčovňa a sušiareň, vstupný priestor s priestorom schodiska, priestory dvoch výťahov a chodby pri pivniciach.

Vybavenie bytu č. 51 (kúpeľňa, WC, kuchyňa a bytové jadro) sa nachádza v pôvodnom typovom vybavení. Urobené boli iba nové nášľapné vrstvy podláh z veľkoplošných laminátových parkiet (okrem kúpeľne a WC), v kuchyni bol urobený nový keramický obklad. Pôvodné drevené okná a balkónové dvere v byte boli vymenené za plastové, byt bol vystierkovaný.

Dvere sú hladké otapetované, okná a balkónové dvere sú drevené plastové s izolačnými dvojsklami a vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú z veľkoplošných parkiet, podlahy ostatných miestností detto. V kúpeľni a vo WC sú podlahy z PVC. Vykurovanie je ústredné z výmenníkovej stanice, radiátory sú panelové s regulačnými hlavicami a meračmi tepla, elektroištalácia je svetelná-ističe, zavedený je rozvod studenej i teplej vody, zdrojom teplej vody je výmenník TÚV. Vaňa je oceľová smaltovaná, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI. Kuchynská linka na báze dreva je dĺžky 1,80m s odsávačom pár a oceľovým smaltovaným drezom, sporák je kombinovaný. Vodovodné batérie-2x páková nerezová a 1x detto so sprchou. Zavedená je inštalácia zemného plynu, vnútorný keramický obklad v kuchyni. Vnútorné úpravy povrchov stien sú hladké omietky so stierkami. Bytové jadro je umakartové. V byte je jedna predsadená loggia, ktorá je prístupná z kuchyne.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, s pôvodným jadrom.