Opakovaná dražba rodinného domu v Žihárci, okres Šaľa! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
31.07.2019 11:30
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
09.07.2019 09:30
Druhá obhliadka:
29.07.2019 09:30
Najnižšie podanie:
46 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
62 300 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Žihárec
Katastrálne územie:
Žihárec
Ulica:
Žihárec 591

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Žihárec, katastrálne územie: Žihárec, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 286, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 591 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 760/2 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 760/3 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 757 o výmere 716 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 760/1 o výmere 835 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 760/2 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 760/3 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 591, katastrálne územie Žihárec

Nachádza sa v zastavanom území obce, v zástavbe rodinných domov. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2007.  Ide o dvojpodlažnú čiastočne podpivničenú stavbu so sedlovou strechou.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: sklad, kotolňa, chodba, schody, kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 94,28 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: v prednej časti schodisko, obývacia izba s kuchyňou, chodby, dve izby, kúpeľňa s WC, loggia; v zadnej časti sklad; v obytnej časti kuchyňa, izba, WC, predsieň, chodba, sklad; za obytnou časťou sklad a komora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 184,16 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Krov je drevený. Krytina je z pálenej škridle. Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu a elektrickej energie. Zásobený je vodou z verejného vodovou. Splašky sú zvedené do žumpy. Základy sú betónové s hydroizoláciou. Steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu v skladobnej hrúbke do 50,00 cm. Fasáda je brizolitová s keramickým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom. Podlahy v izbách sú s povrchom z laminoparkiet, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby. Vstupné dvere sú s čiastočným presklením. Okná sú zdvojené drevené. Vnútorné dvere sú prevažne drevené plné. V kuchyniach je bežná kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, v suteréne je drez s bežnou nerezovou výtokovou armatúrou. Sporáky sú plynové bez digestorov. Keramický obklad stien je za linkou a sporákom. V kúpeľniach sú smaltované vane s pákovou batériou, záchody sú splachovacie, umývadlá sú smaltované. Steny sú obložené keramickým obkladom. Plynový kotol ústredného kúrenia je osadený v kotolni suterénu, kde je pripravovaná aj TÚV. Radiátory sú liatinové článkové. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická s ističmi. V zadnej obytnej časti je osadené len splachovacie WC.

 

2. Garáž pre osobné motorové vozidlá bez súpisného čísla

Bola daná do užívania v roku 2007. Ide o jednopodlažnú, nepodpivničenú stavbu postavenú z ľavej bočnej strany pri  rodinnom dome.

 

Dispozičné riešenie:

Garáž je riešená ako garážový priestor pre osobný automobil s montážnou jamou.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 15,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je murovaná z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je pultová, drevená trámová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú hladké vápennocementové. Podlaha je z cementového poteru. Strop je s rovným podhľadom. Vráta sú plechové, dvere sú drevené, okno je jednoduché. Garáž je bez rozvodu studenej a teplej vody, a vykurovania. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická.  

   

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.