Dražba 3-izbového bytu v obci Budkovce, okres Michalovce! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.05.2019 12:45
Miesto dražby:
Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
26.04.2019 08:00
Druhá obhliadka:
10.05.2019 08:00
Najnižšie podanie:
25 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
25 800 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Budkovce
Katastrálne územie:
Budkovce
Ulica:
Budkovce 450/1

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Budkovce, katastrálne územie: Budkovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2546, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 450, vchod: 1 v obci Budkovce (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2228/5 o výmere 168 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7348/44712 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 3, súpisné číslo 450, katastrálne územie Budkovce.

Bytový dom je súčasťou zástavby obytných domov v obci Budkovce. Bol daný do užívania v roku 1972. Dom je podpivničený. Tri nadzemné podlažia sú obytné. Je situovaný v zástavbe obytných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sú obytné miestnosti orientované na sever a juh. Poloha, v ktorej sa obytný dom nachádza je vhodná na výstavbu obytných domov vzhľadom na pomerne tiché prostredie. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod a plynovod. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, predajňa nepotravinárskeho tovaru, samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, samostatné ambulancie praktického lekára - stomatológa, pošta, vlaková zastávka, základná škola aj materská škola.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 3 pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne s WC, komory a kuchyne. K bytu prislúcha aj balkón a pivnica.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 61,11 m2 (bez výmery balkóna o veľkosti cca 2 m2 a pivnice o veľkosti 10,98 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je tehlový s plochou strechou, pokrytý mäkkou krytinou. Je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej komunikácii.

 

Byt

V byte bola vykonaná komplexná rekonštrukcia. Obytné miestnosti majú vápennú omietku. Okná sú plastové s vnútornými predokennými žalúziami. Zárubne sú obložkové, dvere sú dyhované. Podlahy v obytných miestnostiach sú pôvodné parketové vyspravené, vo veľmi dobrom stave, ostatné podlahy sú keramické dlažby. Jadro je murované, s keramickým obkladom stien. Okolo kuchynskej linky sa tiež nachádza obklad stien. V kúpeľni sa nachádza rohová akrylátová vaňa, umývadlo a WC. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové. Kuchynská linka je nová – na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Sporák je plynový s komínovým odsávačom pár. Byt je vykurovaný vlastným plynovým kotlom Protherm s ohrevom pitnej vody. Radiátory sú panelové. Byt je napojený na verejný rozvod studenej vody a plynu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.