Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu s bazénom, saunou a tenisovým kurtom v obci Oborín, okr. Michalovce!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
119 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
159 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Oborín
Katastrálne územie:
Oborín
Ulica:
Oborín 180

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Oborín, katastrálne územie: Oborín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 513, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • viacúčelová budova – bazén - so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/24 o výmere 969 m², druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/25 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, s prístavbou do zadnej časti dvora, postavený na parc. č. 493/32, katastrálne územie Oborín

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s prístavbou do zadnej časti dvora nachádzajúci sa v zastavanom území obce. Pôvodná predná časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1992. V roku 2006 bola zrealizovaná a ukončená  prístavba k rodinnému domu v zadnej časti s čiastočným podpivničením. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zrealizovaná do domovej ČOV a následne do zbernej žb.  nádrže s využitím na polievanie záhrady.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: chodba v strede rozdelená nosnou stenou, 2x sklad, hobby miestnosť, kotolňa, práčovňa, technická miestnosť s ohrievačom TÚV a chodba s vonkajším schodom do zadnej časti dvora. Pod časťou prístavby je umiestnený čiastočný suterén (vínna pivnica) prístupná schodami od garáže.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 198,23 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie s halou a schodiskom do podkrovia a suterénu, predná obývacia izba, pracovňa, kúpeľňa, WC s umývadlom, kuchyňa s jedálňou, špajz a chodba s východom do obytnej haly prístavby, z ktorej je vstup do izby, chodby do ďalšej izby, sauny a kúpeľne. Z obytnej haly ďalej do zadnej časti dvora je vstup do ďalšej haly, veľkej garáže s dvomi garážovými výsuvnými bránami s el. pohonom na diaľkové ovládanie, kuchyne, skladu, izby, schodišťa do suterénu. Cez garáž je vstup do zadnej časti dvora prestrešenej a opláštenej Lexanom s bazénom o objeme 60 m3.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 576,14 m2.

1. podkrovie tvorí: chodba, 4x izba, kúpeľňa s WC a loggia prístupná z dvoch izieb orientovaná na severozápadnú svetovú stranu do ulice.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 172,14 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Nosné murivo suterénu pôvodnej časti rodinného domu a prístavby je z monolitického betónu so zvislou izoláciou proti vode s tehlovou obmurovkou. Murivo 1.NP a podkrovia pôvodnej časti rodinného domu je murované z tehál hr. 45 cm so zateplením fasády polystyrénom hr. 80 mm s finálnou povrchovou úpravou fasády minerálnou škrabanou omietkou. Murivo prístavby je z tvárnic Ytong hr. 37,50 cm. Priečky v rodinnom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom a prízemím je monolitický železobetónový. Strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom s dekoráciou z polystyrénových líšt. Strop v kúpeľni je obložený keramickým obkladom. Krov nad rodinným domom je drevený sedlový s vikierom s krytinou z asfaltových vlnoviek Onduline na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové v kombinácií s kamenným a dreveným obkladom. Vonkajšie fasádne omietky sú minerálne škrabané na zateplení. Podlahy obytných miestností v 1.NP rodinného domu sú plávajúce laminátové, podlahy v kuchyni pôvodnej časti a prístavby sú z keramickej dlažby, v hale, zádverí sú z keramickej dlažby, v podkroví sú plávajúce laminátové. Podlahy miestností v suteréne sú z keramickej dlažby. Vchodové dvere do rodinného domu sú drevené s izolačným dvojsklom. Okná v 1.NP a v podkroví sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V suteréne sú okná drevené zdvojené s dvojitým zasklením. ELI v 1.NP a v suteréne je riešená rozvodmi 220 a 380 V s el. ističovým rozvádzačom, v podkroví sú rozvody ELI 220 V. Vykurovanie rodinného domu je ústredné teplovodné s oceľovými rozvodmi a rebrovými liatinovými radiátormi. Zdrojom tepla sú 2 plynové stacionárne kotle a 1 kotol na tuhé palivo. Ohrev TÚV je zabezpečovaný zásobníkovým el. ohrievačom, umiestneným v technickej miestnosti v suteréne. V prízemí rodinného domu v pôvodnej časti je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, umývadlom v pulte a samostatnou sprchou. V prízemí vedľa kúpeľne je umiestnené samostatné WC s umývadlom. Steny kúpeľne a WC sú s povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha je z keramickej dlažby. V prístavbe rodinného domu je umiestnená samostatná kúpeľňa s WC vybavená umývadlom, rohovou vaňou a samostatnou sprchou. Povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví rodinného domu v pôvodnej časti je umiestnená ďalšia kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, 2x umývadlom v pulte, samostatnou sprchou a WC kombi. Steny a strop kúpeľne s WC sú s povrchom z keramického obkladu, podlaha je z keramickej dlažby. V rodinnom dome sú umiestnené dve kuchyne v prízemí pôvodnej časti a v prístavbe. Kuchyňa v pôvodnej časti rodinného domu v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou, vybavená nerezovým drezom, so stojankovou kuchynskou batériou, sporákom s keramickou platňou a el. rúrou s digestorom. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Kuchyňa v prístavbe rodinného domu v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou, vybavená nerezovým drezom, so stojankovou kuchynskou batériou, samostatným zásobníkovým ohrievačom TÚV, plynovým sporákom s el. rúrou s digestorom. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V prístavbe rodinného domu v hale je umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou a sauna. Garáže umiestnené v prístavbe rodinného domu sú vybavené dvomi garážovými výsuvnými bránami s el. pohonom na diaľkové ovládanie. Podlaha garáže je z terazzo dlažby.

 

2. Viacúčelová budova – bazén so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na parc. č. 493/53, k. ú. Oborín

Viacúčelovú budovu – bazén tvorí opláštenie a prestrešenie, ktoré bolo spolu s bazénom dané do užívania v roku 2008.

 

Dispozičné riešenie:

Viacúčelová budova dispozične pozostáva z jednej miestnosti so sociálnou časťou - sprcha, bidet, pisoár, závesný plynový turbo kotol na vykurovanie a ohrev TÚV a samostatného bazéna.

Zastavaná plocha opláštenia a prestrešenia je 198,58 m2.

Objem bazéna je 60m3.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy opláštenia a prestrešenia sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová stĺpová konštrukcia s čiastočnou murovanou výplňou z juhovýchodnej strany. Strecha je z kovových valcovaných profilov s kovovým roštom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie povrchy sú z minerálnej škrabanej omietky a náteru kovových konštrukcií. Vnútorné povrchy sú upravené náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z terazzo dlažby s vodorovnou izoláciou. Vykurovanie opláštenia a prestrešenia je zabezpečené ústredným vykurovaním prostredníctvom plechových, panelových radiátorov a kotlom ústredného vykurovania – turbo kotol plynový, závesný Junkers. V opláštení a prestrešení sú k dispozícii vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja, rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu a kúpeľne, rozvody elektroinštalácie, len svetelná – poistkové automaty a rozvody plynu. Prestrešenie a opláštenie je naviac pokryté aj viackomorovými izolačnými doskami Lexan. Bazén je železo – betónovej konštrukcie s keramickým obkladom a technológiou.    

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž, k.ú. Oborín

Garáž je umiestnená vedľa pôvodnej časti rodinného domu zo severovýchodnej strany. Do užívania bola daná v roku 1992.

 

Dispozičné riešenie:

Garáž jednopodlažná a pozostáva z jednej miestnosti. Prístupná je z prednej časti dvora garážovými otváracími vrátami drevenej konštrukcie. Z garáže je prechod do pôvodnej časti rodinného domu cez medzipodestu na úrovni medzi suterénom a prízemím.

Zastavaná plocha garáže je 49,92 m2.   

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy garáže sú bez podmurovky, postavené iba na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) sú s podbitím krovu. Strecha a krov sú pultové. Krytina strechy na krove je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, prieniky) sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné, štuková omietka. Okná na garáži sú zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy sú z terazzo dlažby. V garáži je zabezpečená vodorovná izolácia. V garáži sa nachádzajú vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia je len svetelná.

 

2. Tenisový kurt

Tenisový kurt tvorí betónová plocha nachádzajúca sa vedľa prístavby rodinného domu a viacúčelovej budovy - bazéna v juhozápadnej časti dvora. Betónová plocha je hrubá do 100 mm. Tenisový kurt bol daný do užívania v roku 2006.

 

Zastavaná plocha tenisového kurtu je 320 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.