2. opakovaná dražba rodinného domu s bazénom, saunou a tenisovým kurtom v obci Oborín, okr. Michalovce!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
02.06.2021 11:45
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
14.05.2021 10:15
Druhá obhliadka:
31.05.2021 10:15
Najnižšie podanie:
108 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
144 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Oborín
Katastrálne územie:
Oborín
Ulica:
Oborín 180
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Oborín, katastrálne územie: Oborín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 513, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • viacúčelová budova – bazén - so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/24 o výmere 969 m², druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/25 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 180, katastrálne územie Oborín

Ide o samostatne stojaci rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Rodinný dom je podpivničený, prízemný s obytným podkrovím. Do užívania bol daný v roku 1992. V roku 2006 bola k rodinnému domu realizovaná prístavba - bazénová časť.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: chodba, práčovňa, kotolňa, posilňovňa, vínna pivnica a pivnice.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 175,10 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, obývacia izba, kuchyňa, šatník, kúpeľňa, WC, komora v jednej bytovej jednotke. V druhej bytovej jednotke sa nachádza obývacia izba, spálňa, izba, sauna, kúpeľňa. V prístavbe sa nachádza kuchyňa, komora, sociálne zariadenia a bazén.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 764,39 m2.

1. podkrovie tvorí: kúpeľňa a štyri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 161,41 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Rodinný dom má sedlovú strechu. Krytina je z vlnitých AZC vlnitých dosiek. Nad bazénovou časťou je pultová strecha s krytinou z lepenkového šindľa. Klampiarske výrobky sú z poplastovaného plechu. Obvodové murivo je murované z tvárnic so zateplením hr. 400 mm, omietka je silikátová. Stropy nad I. PP a I. NP sú železobetónové, nad podkrovím je drevený trámový strop so sadrokartónovým podhľadom. Schodisko v rodinnom dome je na železobetónovej doske s povrchom stupňov v I. PP z keramickej dlažby, v I. NP z mäkkého dreva stupňov aj podstupníc. Rodinný dom má plastové okná s predokennými žalúziami. V I. PP sú drevené zdvojené okná. Vnútorné dvere sú dyhované, v oceľových zárubniach. Vstupné dvere sú plastové. Podlahy v rodinnom dome v obytných miestnostiach, chodbe a kuchyni sú plávajúce. Ostatné podlahy v dome sú keramické dlažby. Vo vínnej pivnici je ako podlaha udusaná zemina. V rodinnom dome v dvoch bytových jednotkách sa nachádzajú štyri kúpeľne. V každej kúpeľni sa nachádza vaňa. umývadlo a sprchovací kút, v jednom prípade s masážnymi tryskami. V kúpeľni v podkroví sa nachádza aj WC. Okrem toho sa nachádzajú v rodinnom dome ešte dve samostatné WC s umývadlom. Rodinný dom má aj práčovňu v I. PP s vaňou a výtokmi na práčku. V bytovej jednotke v novej časti sa nachádza sauna so saunovacou pecou TYLO. Vo všetkých kúpeľniach, kuchyniach okolo kuchynskej linky a v práčovni sa nachádza keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú v štandardnom prevedení. Všetky vodovodné batérie sú pákové. Kuchynské linky sú na báze dreva. V kuchynských linkách sú zabudované nerezové drezy. Sporáky sú plynové s odsávačom pár. Kúrenie rodinného domu je zabezpečované plynovým kotlom PKM 30S a kotlom na tuhé palivo VIADRUS. TÚV je pripravovaná dvomi elektrickými zásobníkovými ohrievačmi vody. Bazénová časť je vykurovaná plynovým kotlom Protherm. Radiátory pôvodnej časti sú liatinové, v novej časti sú panelové radiátory. V komore a kuchyni v prístavbe sa nachádzajú dve gamatky. V šatníku sa nachádzajú tri vstavané skrine. Vstup do bazénovej časti z dvora je jednak plastovými balkónovými dverami a jednak dvomi plastovými rolovacími bránami na diaľkové ovládanie. Celý objekt je zabezpečený zabezpečovacím zariadením s kamerovým systémom. V rodinnom dome je aj klimatizácia. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody. Do domu je privedená vodovodná prípojka aj z vlastnej studne. K domu je privedená plynová prípojka s vnútorným rozvodom zemného plynu. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. Rodinný dom je odkanalizovaný prostredníctvom ČOV do záchytnej nádrže.

 

 

 

2. Vonkajší bazén

V zadnej časti rodinného domu sa pod prestrešením nachádza betónový bazén zapustený v teréne. Pre bazén je zabezpečené ohrievanie vody a nachádza sa tam strojovňa bazéna. Do užívania bol daný v roku 2008.

Objem bazéna je 60m3.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Garáž

Je postavená ako prístavba k rodinnému domu so strechou z AZC vlnoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je z terazzovej dlažby. Garážová brána je drevená otváravá. Do užívania bola daná v roku 1992.

Zastavaná plocha garáže je 50,01 m2.  

 

2. Tenisový kurt

Je postavený vedľa rodinného domu ako spevnená betónová plocha s náterom. Do užívania bol daný v roku 2006.

Zastavaná plocha tenisového kurtu je 297,2 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.