2. opakovaná dražba 3-izbového bytu v Staškove, okres Čadca! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
10.07.2019 10:30
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
18.06.2019 11:00
Druhá obhliadka:
01.07.2019 11:00
Najnižšie podanie:
33 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
51 800 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Čadca
Obec:
Staškov
Katastrálne územie:
Staškov
Ulica:
Staškov 835

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Staškov, katastrálne územie: Staškov, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor

a) na liste vlastníctva č. 2598, a to konkrétne:

  • byt č. 5 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu ČS.835 so súpisným číslom 835, vchod: čs. 835 v obci Staškov (ďalej len ako „Dom“), postavený na parcele registra „C“ č. 6525/1 o výmere 222 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 8324/41476 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“) a

b) na liste vlastníctva č. 5617, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k Pozemku (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 5 v bytovom dome súpisné číslo 835, vchod 835, katastrálne územie Staškov

Bytový dom sa nachádza pri základnej škole „Zákopčie“ u Fľašíka, ale leží v katastrálnom území Staškov, nakoľko práve tu sa stretávajú obidve katastrálne územia. Dom je situovaný v rovinatom teréne a je užívaný od roku 1975. Predmet dražby sa nachádza na 2. poschodí. Dom je trojpodlažná bytová budova s jedným technickým podlažím, v ktorom sú spoločné priestory domu a pivničné kobky s dvoma obytnými podlažiami stavebne prispôsobenými na rodinné bývanie. Byt je prístupný zo spoločnej chodby, ktorá je súčasťou spoločného schodiska. Byt je ohraničený vstupnými dverami, priečkami od vedľajšieho bytu a od exteriéru obvodovými stenami z nosných stenových panelov. V horizontálnom smere je byt ohraničený stropnými konštrukciami.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 5 pozostáva z vnútornej chodby, troch obytných miestností, kuchyne, špajze, kúpeľne a WC. K bytu patrí aj pivnica umiestnená na prízemí, v spoločnej pivničnej časti.

Celková podlahová plocha bytu č. 5 je 76,87 m2 (bez výmery pivnice o veľkosti 6,37 m2 a loggie o veľkosti 5,95 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je murovaná tehlová stavba. Stropy sú panelové, s rovným podhľadom. Zastrešenie je zabezpečené sedlovou strechou krytou plechom s podkrovím využívaným ako pôjd s možnosťou dostavby bytov. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je brizolitová omietka. Vnútorná úprava povrchov je hladká vápenno cementová omietka. Podlaha v spoločných priestoroch je z keramickej dlažby. Dvere a okná sú pôvodné drevené zdvojené, čiastočne vymenené za plastové. V bytovom dome je jeden samostatný vchod a šesť bytov. Vchod má spoločné prefabrikované schodisko bez výťahu. Dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, STL plynovod a el. energiu. Vykurovanie je lokálne, každý byt má samostatné plynové kúrenie s vlastným kotlom a ohrevom TÚV.

 

Byt

Orientácia miestností v byte je SV-JZ. Podlaha v obytných miestnostiach je pôvodná parketová. V ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Dvere sú drevené rámové s výplňou. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou, plynovým sporákom a nerezovým drezom osadeným v pracovnej doske linky. Nad sporákom je zabudovaný digestor. Kúpeľňa a záchod sú umiestnené v murovanom bytovom jadre. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Záchod je splachovací kombi. Vykurovanie je zabezpečené panelovými radiátormi z plynového kotla umiestneného v komore. Rozvod teplej vody je z plynového kotla. V bytovom jadre je rozvod všetkých sietí. Rozvod svetelnej a motorickej elektrickej energie je s poistkovými automatmi. Rekonštrukcia kúpeľne prebehla v roku 2014. Od roku 2016 sú v časti bytu ľahké plávajúce podlahy, nové plastové okná a v predsieni je kozub /kachle.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.