Opakovaná dražba bytu v Závadke nad Hronom, okres Brezno Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
30.04.2021 09:30
Miesto dražby:
konferenčná sála KI. na prízemí Hotela DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
26.04.2021 09:00
Druhá obhliadka:
27.04.2021 09:00
Najnižšie podanie:
10 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 800 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Brezno
Obec:
Závadka nad Hronom
Katastrálne územie:
Závadka nad Hronom
Ulica:
Paseka 1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 10 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu 626/1 so súp. č. 626, vchod: 1, na ulici Paseka 1 v obci Závadka nad Hronom (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg. “C“ č. 40/4 o výmere 290 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 60/890, vedeného v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1039, pre okres: Brezno, obec: Závadka nad Hronom, katastrálne územie: Závadka nad Hronom (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 10 na ulici Paseka č. 626/1, katastrálne územie Závadka nad Hronom

Byt sa nachádza na piatom poschodí v obytnom dome. V byte boli realizované stavebné úpravy. Obytný dom, v ktorom sa byt nachádza, je súčasťou zástavby obytných domov na ulici Paseka. Bol daný do užívania v roku 1982. Obytný dom nie je podpivničený. V I. NP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných päť nadzemných podlaží je obytných. Vchod nie je udržiavaný, je veľmi opotrebovaný.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC, kuchyne, pivnice a balkóna.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 10 je 60,98 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,21 m2 (bez plochy balkóna o výmere približne 3,66 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Obytný dom je panelový s plochou strechou pokrytý živičnou krytinou. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii. Všetky miestnosti v byte majú vápenné omietky. Okná sú pôvodné drevené zdvojené. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Podlahy v izbách sú plávajúce, v ostatných priestoroch sú keramické dlažby. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Šporák je plynový bez odsávača pár. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Bytové jadro je murované. WC je samostatné priechodné. Batérie sú pákové. Znalcovi nebola umožnená obhliadka kúpeľne a WC. V byte nie je zabezpečené ústredné vykurovanie. Celý obytný dom je odpojený od diaľkového vykurovania.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.