Opakovaná dražba bytu na ul. Adyho 32 v Lučenci Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
11.06.2019 16:15
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
24.05.2019 12:30
Druhá obhliadka:
07.06.2019 12:30
Najnižšie podanie:
27 900 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
37 200 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Lučenec
Katastrálne územie:
Lučenec
Ulica:
Adyho 32

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 56 nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu so súpisným číslom 2969, vchod: 32 na ulici Adyho 32 v Lučenci (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“ č. 1454/111 o výmere 976 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele 1454/111 je evidovaný na liste vlastníctva č. 9209), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 655/49600, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8685, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec.

Opis predmetu dražby

Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov na Adyho ulici v Lučenci. Dom bol daný do užívania v roku 1991, je podpivničený. V I. PP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných osem nadzemných podlaží je obytných.

Dom je panelový s plochou strechou, pokrytý živičnou krytinou. Vchod je veľmi dobre udržiavaný, boli vymenené okná na spoločných priestoroch za plastové. V obytnom dome je nový vchodový vrátnik, boli vymenené zvislé rozvody vody, kanalizácie a plynu. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC a kuchyne. K Bytu prislúcha pivnica o výmere 1,78 m2.

Celková podlahová plocha bytu č. 56 vrátane pivnice je 65,77 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

V byte boli realizované stavebné úpravy - nový rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie. Všetky miestnosti majú vápenné omietky. Okná sú plastové. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Podlahy v dvoch izbách sú z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha. V ostatných priestoroch sú keramické dlažby. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Šporák je plynový s odsávačom pár. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Bytové jadro je murované. WC je samostatné. V kúpeľni je keramický obklad stien, nachádza sa tam umývadlo a vaňa. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové, jedna je kohútiková. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.