Opakovaná dražba 4-izbového bytu na Černyševského ulici č. 12 v Bratislave Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
03.09.2019 11:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
15.08.2019 08:30
Druhá obhliadka:
28.08.2019 08:30
Najnižšie podanie:
151 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
202 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Bratislava V
Obec:
Bratislava-Petržalka
Katastrálne územie:
Petržalka
Ulica:
Černyševského 12

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava V, obec: BA – m. č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3765, a to konkrétne:

  • byt č. 39 nachádzajúci sa na 4. p. bytového domu Černyševského 12 so súp. č. 3689 na Černyševského ulici 12 v Bratislave, vchod Černyševského 12, (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg.“C“ č. 4690/10 o výmere 1.180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg.“C“ č. 4690/45 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg.“C“ č. 4690/46 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg.“C“ č. 4690/47 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a pozemku parc. reg.“C“ č. 4690/48 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 13843/481649 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 39 na 4. nadzemnom podlaží bytového domu s.č. 3689 na ulici Černyševského 12 v Bratislave

Byt je orientovaný jednostranne na sever. Ide o štvorizbový byt, s nadštandardným vybavením. Prístup do bytu je zo schodiskového priestoru. Vstup do bytu je do otvoreného priestoru, ktorý v sebe zahŕňa funkciu haly, kuchyne s jedálenským kútom a obývacej izby. Z tohto priestoru je prístup do chodby, odkiaľ je prístup do spálne 1 a 2. Zo vstupnej haly je prístup do šatníka, WC a kúpeľne. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je umiestnený v obytnej zóne, v zástavbe bytových domov. Do užívania bol daný v roku 2006. V bytovom dome je 38 bytov. Ide o podpivničený bytový dom polyfunkčného charakteru nepravidelného pôdorysu s 1 podzemným podlažím a 6 nadzemnými podlažiami, z ktorých posledné podlažie je ustúpené. Prístup do domu je cez hlavný vstup orientovaný z Černyševského ulice, odkiaľ je aj prístup do garáží. Na 1.N.P. domu sa okrem vstupných priestorov nachádzajú aj nebytové priestory administratívneho charakteru. Na ostatných nadzemných podlažiach sú situované byty. Na každom podlaží je umiestnená práčovňa pre byty s osadenými automatickými práčkami. V suteréne domu sa nachádza hromadná garáž, objektová kotolňa a priestory relaxačného centra (bazén, fitnes, sauna), ktoré sú súčasťou spoločných častí a zariadení domu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt číslo 39 na 4. nadzemnom podlaží pozostáva zo 4 obytných miestností (jedna obytná miestnosť je s kuchynským a jedálenským kútom), haly, šatníka, WC a kúpeľne.

 

Celková podlahová plocha bytu sa predpokladá o výmere 138,18 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:   

V byte sú murované deliace konštrukcie. Strop je upravený sadrokartónovým podhľadom so zabudovaným osvetlením. Vo vstupnej hale je podhľad upravený špeciálnou fóliou. Povrchová úprava stien je sadrovou omietkou. Keramický obklad je v kúpeľni a vo WC. Podlahy sú v izbách a v chodbe z veľkoplošných drevených parkiet. V ostatných priestoroch je kamenná dlažba. Okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, vybavené interiérovými textilnými roletami. Parapety v obývacej izieb sú zo zhodného materiálu ako pracovná doska kuchynskej linky. Vstupné dvere sú bezpečnostné. Interiérové dvere na kúpeľni, WC a na šatníku sú sklenené osadené do hliníkových zárubní. Na izbách sú drevené rámové dvere osadené v obložkových zárubniach. Kúpeľňa je vybavená podmurovanou akrylátovou vaňou, murovaným sprchovacím kútom, keramickým dvojitým umývadlom osadeným v kúpeľňovom nábytku s dvomi vývodmi na batérie, pričom batérie sú pákové. WC je vybavené záchodovou misou so zabudovanou nádržkou, bidetom a umývadielkom. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou tvaru "U" z materiálov na báze dreva, s pracovnou doskou zo syntetickej živice vrátane drezu s pákovou batériou, sklokeramickou varnou doskou, nerezovým komínovým digestorom, zabudovanou teplovzdušnou a mikrovlnnou rúrou, zabudovanou umývačkou riadu a chladničkou s mrazničkou. Vykurovanie bytu a príprava TÚV je riešené z domovej kotolne situovanej na 1. podzemnom podlaží. Radiátory sú liatinové rebrové. Vo všetkých izbách a na celú dĺžku chodby sú vstavané šatníkové skrine typu roll-door. Elektroinštalácia v byte je riešená ako "inteligentná" s vývodom motorického napätia pre varnú dosku.

 

Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí železobetónová monolitická skeletová konštrukcia s výplňovým murivom. Obvodový plášť je murovaný z keramických tvaroviek, ktorý je dodatočne tepelne izolovaný kontaktným zatepľovacím systémom. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom. Vertikálna komunikácia v dome je zabezpečená železobetónovým trojramenným monolitickým schodiskom a výťahom. Zastrešenie je vykonané plochou strechou s krytinou z PVC fólie Fatrafol. Nad 5. nadzemným podlažím je vyhotovená pochôdzna plochá strecha tvoriaca terasu s parkovou úpravou prístupnou pre všetkých obyvateľov domu. Klampiarske konštrukcie prevládajú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstup do podzemného podlažia je cez lamelovú automaticky ovládanú garážovú bránu. Kanalizačné odpady a zvody sú z plastového potrubia. Úprava vonkajších povrchov je tenkovrstvovou škrabanou omietkou (finálna úprava zatepľovacieho systému). Úprava vnútorných povrchov je vápenno-cementovou omietkou. Podlahy spoločných chodbových priestorov, schodiska a spoločných pivničných priestorov sú z keramickej dlažby. V garážach je liata podlaha. Vykurovanie domu a príprava TÚV je z plynovej kotolne umiestnenej v suteréne. V podzemnom podlaží je inštalovaná vzduchotechnika (odsávanie). Objekt je napojený na kompletné inžinierske siete, a to mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu. V dome je inštalovaný domový telefónny vrátnik, káblová televízia, internet a telefónna prípojka. Proti atmosférickým výbojom je dom chránený bleskozvodom.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.