Opakovaná dražba 2- izbového bytu v Košiciach na ul. Hlinkova! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
03.06.2021 09:15
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
17.05.2021 10:15
Druhá obhliadka:
01.06.2021 10:15
Najnižšie podanie:
68 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
91 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Košice I
Obec:
Košice-Sever
Katastrálne územie:
Severné Mesto
Ulica:
Hlinkova 627/29
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice I, obec: Košice - Sever, katastrálne územie: Severné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 13063, a to konkrétne:

  • byt č. 6 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu Hlinkova 29, 31, 33 so súpisným číslom 627, vchod: 29 v Košiciach (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5505 o výmere 243 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parcely registra „C“ č. 5506 o výmere 268 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“ č. 5507 o výmere 278 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve  a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 174/10000 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt na Hlinkovej ulici č. 29, súpisné číslo 627, katastrálne územie Severné mesto, okres Košice I

Predmet dražby sa nachádza na druhom poschodí v obytnom dome súpisné číslo 627 na Hlinkovej ulici 29. Obytný dom sa nachádza v hornej časti centra mesta Košice – na sídlisku MIER. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1968. Je situovaný v zástavbe obytných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Nachádza sa v širšom centre mesta Košice.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 6 pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne a WC.

Celková podlahová plocha bytu č. 6 je 54,68 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Obytný dom je súčasťou radovej zástavby obytných domov na Hlinkovej ulici. Dom nie je podpivničený. V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice, spoločné priestory a nebytové priestory. Ostatných päť nadzemných podlaží je obytných. Bytový dom je tehlový s plochou strechou, pokrytý živičnou krytinou. Vchod je dobre udržiavaný. Boli vymenené vchodové dvere a všetky okná na schodisku za plastové. Nový je aj domáci vrátnik. Obytný dom je zateplený a napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Byt

V predmete dražby bola podľa predložených podkladov vykonaná čiastočná rekonštrukcia. V byte sú hladké vápenno cementové omietky. Okná sú plastové. Vnútorné dvere sú nové. Vchodové dvere sú bezpečnostné s bezpečnostným zámkom. V obytných miestnostiach sú drevené podlahy. Ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni, WC a okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Byt je s balkónom. Byt je napojený na verejný rozvod teplej a studenej vody, plynu a rozvod tepla.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.