Dražba bytu v Tvrdošíne Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.03.2019 14:00
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
15.02.2019 11:00
Druhá obhliadka:
01.03.2019 11:00
Najnižšie podanie:
53 200 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
53 200 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Tvrdošín
Obec:
Tvrdošín
Katastrálne územie:
Tvrdošín
Ulica:
SNP 515/51

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 4 nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súpisným číslom 515, vchod: 1, na ulici SNP 515/51 v Tvrdošíne (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 904/1 o výmere 909 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok pod domom“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku pod domom a na pozemku parcely registra „C“ č. 905 o výmere 296 m², druh pozemku: záhrada o veľkosti 5448/39493, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3800, okres Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín.

Opis predmetu dražby

Bytový dom súp. č. 515 sa nachádza v širšom centre mesta Tvrdošín, v katastri Tvrdošín na parc. C-KN č. 904/1. Dom je prístupný priamo z ulice SNP po vlastnej komunikácii z betónovej dlažby, v ulici sú vedené inžinierske siete. Pozemok je v miernom svahu. Dom má 4 nadzemné podlažia. V 1. nadzemnom podlaží sú dva byty - garsónky, spoločné priestory  a pivničky k bytom. V 2. a 3. nadzemnom podlaží sú dva trojizbové byty, v 4. nadzemnom podlaží, ktoré bolo vyhotovené formou nadstavby v r. 2012 je jeden byt. V dome je vnútorné dvojramenné schodisko. Začiatok užívania Domu je rok 1975. Životnosť domu je stanovená na 110 rokov.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 4 je trojizbový, nachádza sa na 3. nadzemnom podlaží, na strane orientovanej do ulice. Byt má 3 izby, príslušenstvom je kuchyňa, chodba + šatník, kúpeľňa a WC. Obývacia izba má balkón.

K bytu patrí pivnička č. 4 o výmere 2,98 m2, nachádza sa na 1. nadzemnom podlaží.

Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice č. 4 je 59,98 m2. Byt má balkón o výmere 2 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom pôvodne murovaný, bol v roku 2012 modernizovaný, zateplený a bola vykonaná nadstavba 4. nadzemného podlažia s novou strechou. Základy sú betónové, pásové s hydroizoláciou. Murivo je tehlové, dodatočne zateplené kontaktne polystyrénom so stierkovou povrchovou úpravou. Priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú železobetónové. Strecha je s plytkým sklonom, krov je drevený, krytina je plechová, so zateplením. Schodisko je dvojramenné, schodnicové.

 

Byt bol pôvodným majiteľom cca v roku 2012 modernizovaný, ďalšiu modernizáciu bytu vykonali súčasní vlastníci po roku 2013. V byte bolo vyhotovené murované jadro. Kuchynská linka je nová na báze dreva, sporák je s keramickou platňou, drez je nerezový, zabudovaná je umývačka riadu, vodovodná batéria je páková, okolo je keramický obklad.

Kúpeľňa má samostatnú sprchu, umývadlo so skrinkou, vodovodné batérie sú pákové; je tu elektrický zásobníkový bojler (60 l)- zdroj teplej úžitkovej vody. WC je samostatné, kombi, je tu keramický obklad a keramická dlažba. Ostatné povrchové úpravy sú štukové omietky s doplnením kamenného remienkového obkladu v časti obývačky. Podlahy sú ľahké plávajúce. Dvere sú dýhované s drevenými obložkami, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Byt má balón orientovaný na juhozápad. Vykurovanie je v obývačke lokálne - kovovými kozubovými kachľami, ostatné miestnosti sú s vykurovaním elektrickými mobilnými radiátormi. Elektroinštalácia je podomietková, svetelná a motorická, vybavená aj na vykurovanie (nie je plynofikácia). Vnútorný vodovod je nový - v plastových rúrkach, kanalizácia je plastová.

K bytu patrí pivnička č. 4 na 1. nadzemnom podlaží, ktorá je murovaná, dvere sú drevené, osadené v kovovej zárubni.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Murovaná šopa/sklad, na parc. C-KN č. 904/1.

Murovaný sklad na parc. C-KN č. 904/1 sa nachádza v jej hornej severovýchodnej časti. Pozostáva zo 6 samostatných skladov-miestností, ktoré tvoria príslušenstvo k jednotlivým bytom, vyhotovených spolu s domom + jeden sklad bol vyhotovený dodatočne. Stavba skladu je zakreslená na katastrálnej mape, nie je však vložená na liste vlastníctva. Začiatok užívania je rok 1975. Životnosť je vzhľadom na materiálové a konštrukčné vyhotovenie a technický stav odhadovaná na 60 rokov.

Dispozičné usporiadanie:

Murovaný sklad je vytvorený ako jednotraktová, jednopodlažná radová stavba, v rade sú jednotlivé miestnosti v počte 6 + 1. Pre byt č. 4 je sklad - tretia miestnosť zhora.

Zastavaná plocha je o výmere 7,98 m2.

Konštrukcie a vybavenie:

Základy sú betónové, murivo je zo škvarobetónových tvaroviek, omietky sú vápenné, strecha je plytká, pultová, krytina je plechová, dvere sú hladké, plné.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.