Predaj skleneného konferenčného stolíka za 5 EUR!! Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
5 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
5 €
Zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Dúbravka
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

Číslo súpisovej zložky

131

Súpisová hodnota v €

10,- €

Hodnota (trhová) v €

10,- €

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

19.09.2018, majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

sklenený konferenčný stolík

Adresa miesta, kde sa nachádza

Obchodný dom Saratov, Saratovská 13, 841 02  Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, dobrý stav